Uvodna upoznavanja s reumom

 Nazad na početnu

Živjeti  sa  reumom

Društvo za borbu protiv reume 

 

Reuma predstavlja zajednički naziv simptoma oko 200 različitih vrsta  bolesti. Ubraja se u autoimuna oboljenja, a najčešće nastaje kao posljedica raznih infekcija, zbog neadekvatne ishrane i nedostatka fizičkih aktivnosti.

7 kriterija za prepoznavanje reume...Medicinska diijagnostika...Artritis...

Zlatna pravila

Preventiva

Masaža

 

Preliminarna dijagnoza sa 7 kriterijuma

Ove kriterijume je uspostavio Američki koledž reumatologije (The Americal College of Rheumatology - ACR) u saradnji sa Evropskom ligom protiv reumatizma (The European League Against Rheumatism - EULAR) i poznati su kao 7 ACR kriterijuma za reumatizam.
Kako prepoznati reumu? Postavljeni su slijedeći kriteriji:
1. Jutarnja ukočenost zglobova koja traje najmanje 1 sat
2. Artritis najmanje tri ili više područja zglobova
3. Artritis zglobova šake ili prstiju
4. Simetrični artritis, tj. istovremeno oboljenje istih područja zglobova na obje strane tijela
5. Reumatični čvorovi (čvorovi ispod kože nad vršcima kostiju)
6. Reuma-faktori u krvi
7. Tipične promjene u rengenskoj slici šaka

Kriteriji 1-4 moraju trajati najmanje 6 sedmica, a za preliminarnu dijagnozu reume potrebno je da su ispunjena 4 od ovih 7 kriterija.

Medicinska dijagnostika reumatskih oboljenja

Tačna dijagnoza se potvrđuje nalazima iz akutne faze.
Stvarna dijagnoza se postavlja na temelju simptoma na koje se pacijent žali, liječničkog pregleda i nekoliko laboratorijskih pretraga. Detaljna anamneza uključuje opšti fzikalni pregled, set preporučenih laboratorijskih analiza (kompletna krvna slika, sediment urina, CRP, brzina sedimentacija, anti-ciklični citrulinirani peptid (aCCP), RF, transaminaze i antinuklearna tijela) i radiografija šaka i stopala.
Rendgenski nalazi
Rendgenski snimci prikazuju oštećenja kostiju i deformacije, te mogu pokazati koliko je bolest uznapredovala. Rendgenski pregled je obavezan kod pacijenata sa zahvaćenim cervikalnim dijelom kičme. Na RTG snimku može se vidjeti i stepen osteoporoze kostiju.
Analize krvi
U krvi možemo pronaći povećanu sedimentaciju karakterističnu za upalu i sniženu količinu hemoglobina.
Karakterističniji za reumatoidni artritis je pronalazak Creaktivnog proteina (CRP), viskoznost plazme i procijena imunoglobulina uključujući reumatoidni faktor (RF).
Reumatoidni faktor – RF je imunoglobulin (bjelančevina) čije se prisustvo u krvi utvrđuje posebnim laboratorijskim postupcima. Pozitivni nalaz reumatoidnog faktora nije jednoznačni dokaz za ovu bolest, jer ga ponekad nalazimo i kod potpuno zdravih ljudi. RF nalazimo u oko 80 % bolesnika s reumatoidnim artritisom, i te bolesnike nazivamo seropozitivnima, dok one koji sigurno boluju od te bolesti, a reumatoidni faktor im nije nađen zovemo seronegativnim.


Reumatoidni artritis ili hronični poliartritis

U medicini se popularno za reumu upotrebljavaju nazivi reumatoidni artritis ili hronični poliartritis, po jednom od najčešćeh oboljenju ovog sindroma.
Pogađa približno 1% odrasle populacije u svijetu, skraćuje stopu preživljavanja i značajno smanjuje kvalitet života oboljelih osoba. To je sistemska, inflamatorna, autoimunska bolest vezivnog tkiva, a inflamacija primarno zahvata sinoviju.
Kod ove vrste reume dolazi do upale zglobne vode, što može dovesti do upale površina susjednih kostiju, tetiva ili zaštitne ovojnice tetiva.
Kod upalnog procesa ukrućuje se zglobna voda (panus-Pannus), preplavljuje okolnu hrskavicu i uništava je.
Uzroci koji dovode do ovih poremećaja nisu u potpunosti poznati. Pretpostavka je da postoje nasljedna sklonost, a novija istrživanja govore da su presudni imunološki uzroci.

Last update oktobar 2018.