Reuma i mi portal Živjeti sa reumom Antireuma.com

Novi vijek - Nova era u liječenju

U konvencionalnoj medicini sve do pred kraj XX vijeka osnov liječenja najčešćih reumatskih bolesti su antireumatici, koji mijenjaju ili usporavaju tok bolesti, ali je ne liječe. XXI vijek donosi i neke nove metode, prije svega biološke lijekove, MBST i Orthokin terapiju, koje se kombinuju sa konvencionalnim metodama dajući bolje rezultate i novu nadu oboljelim nudeći ne samo olakšanje već i djelimično ili potpuni izlječenje.
MBST
Liječenje magnetnom rezonansom
MBST® - Nuclear Magnetic Resonance Therapy: Terapijska magnena rezonansa
Metoda kojom se na neinvazivan način sa signalima elektromagnetnog polja stimuliše ćelijski mehanizam i pomaže rekonstukciji hrskavice. Veće uspjehe postiže kod liječenja artroza i osteoporoza. Zasnovana je na primjeni naše vlastite elektromagnetne energije koja nastaje aktivacijom jezgara vodonikovih atoma.
Orthokin
Ortokin autologne metode
Autologna terapija osteoartritisa je trenutno dostupna u nekoliko evropskih zemalja. Ortokin (Orthokin, Orthokine) je zaštićena marka autolognog kondicioniranog seruma koji se reklamira za liječenje osteoartritisa.
Na početku procesa uzima se krv pacijenta i obrađuje se pod posebnim uslovima. Obrađen serum obogaćen blokatorima upale vraća se u obliku injekcija u bolni predio pacijenta.
Koristi se od 1997 godine.
Biološki lijekovi
Metode liječenja biološkim supstancama i proizvodima. FDA definicija biotehnološkog proizvoda: Bilo koji virus, terapijski serum, toksin, antitoksin, ili analogni proizvod koji se može primjeniti u prevenciji, tretmanu, ili liječenju bolesti, ili povreda kod ljudi.
Novi standard liječenja za one bolesnike s upalnim reumatskim bolestima koji ne reagiuju na konvencionalne lijekove. Najčešće se primjenjuju lijekovi koji blokiraju citokin TNF-alfa (mala molekula koja je važna u započinjanju i podržavanju upale) i nazivaju se anti-TNF α lijekovima. U primjeni od 1998.
Novi vijek - novi lijekovi - stari problemi
Nažalost,  novi lijekovi i terapije imaju jednu zajedničku osobinu, skupi su i nedostupni većini oboljelih.

Upozorenje

Sve ovdje date informacije su ISKLJUČIVO edukativnog karaktera i saznanja stečena ovdje nemaju namjenu da se apliciraju direktno na bolesnika. Ukolko to učinite to ste uradili na vlastitu odgovornost i autori se ograđuju od mogućih štetnih posljedica. I u slučajevima gdje ste uvjereni da ste prepoznali i dijagnosticirali bolest, postoji mogućnost skrivenih zamki.
Vaše zdravlje je previše dragocjeno za amaterske pokušaje. Obavezno konsultujte ljekara i koristite stručnu i profesionalnu medicinsku pomoć!
Ovo ne znači da ne treba da se upoznate sa Vašom bolešću. Pošto ste već prisiljeni da živite sa njom upoznajte je. Naš portal je pravo mjesto za to.

Last update oktobar 2018.