Terapeutske vježbe

 

Terapeutske vježbe čine osnovu rehabilitacije, bilo da se radi o post operativnom tretmanu ili hroničnim stanjima. Koriste se u cilju poboljšanja fleksije i ekstenzije zglobova, za poboljšanje rastezljivosti mišića , ligamenata i tetiva, te za poboljšanje neuromuskularnih funkcija.

 

Postoje različite podjele, pa tako terapeutske vježbe možemo podjeliti na:

pasivne kretnje zgloba (PROM)
istezanje (stretching)
vježba fleksornog refleksa
vožnja bicikla (u ležećem i stajaćem položaju)

potpomognuto stajanje
prebacivanje težine
vježbe ravnoteže
vježbe s fizio-loptom

vježbe sjedni/ustani
plesanje
vožnja "tački"
hod preko prepreka
vježba kroz igru sa životinjom

 

Ovdje smo dali 7 setova vježbi (54 vježbe plus 4 vježbe disanja) podjeljenih prema mjestu djelovanja. Vježbe koje su ovdje predložene su uglavnom vježbe opuštanja i istezanja, rjeđe snage.

Mada smo izbjegavali ekstremnije vježbe u slučaju da osjetite bol ili napor vježbu odmah prekinite. Vježbe trebaju biti prilagođene svakom pojedincu, pacijentu i dijagnozi. Ovdje date vježbe su standardne, ali ipak treba da ih koristite sa mjerom i najboje u saradnji sa fizioterapeutom i Vašim reumatologom.

Poželjno bi bilo da ih vježbate svaki dan, dovoljan Vam je jedan sat.  Uz odgovarajuće pripreme i opuštanje to su tek dva školska časa dnevno.

Prijedlog je da preventivno vježbate i one vježbe gdje ne osjećate bol.