Vježbe ramenog pojasa


Ukrstite ruke ispred tijela. Sporo i duboko udišite dižući ruke iznad glave.
Spustite lagano ruke izdišući, tako da potpuno izdahnete kad su Vam ruke u donjem položaju.
Lagano povećavajući zamah (veličinu kruga ruku) i ponovite vježbu pet puta pa napravite pauzu od desetak sekundi. Ponovite 3 do 5 puta 


Prepletite prste iznad glave i okrenite dlan prema gore istežući ruke što više možete. Ostanite istegnuti 5 - 10 sekundi.  Opustite se 5-10 sekundi.
Potom postavite ruke iza leđa i istegnite ih unazad što više možete. Ostanite istegnuti 5 - 10 sekundi.
Opustite se 5-10 sekundi. Ponovite 3 do 5 puta.


Ramena snažno podići prema ušima, a zatim ih naglo opustiti. Ponoviti 10 puta.


Ramena povući prema naprijed, istovremeno palac okrenuti prema unutra. Ramena povući prema natrag, istovremeno palac okrenuti prema van.  Ponoviti 10 puta.


Ruke njihati naprijed i natrag.
Vježbu je moguće izvoditi i u stojećem položaju. Izvesti najmanje 10 ciklusa.


Postavite ruke na ramena. Lagano kružite laktovima u smjeru kazaljke na satu. nakon pet krugova promjenite smjer okretanja. Ponovite tri puta.


Nježno postavite lakat iza glave i pritisnite ga drugom rukom sve dok ne osjetite zatezanje.
Držite za 5 - 10 sekundi. Ponovite 3 do 5 puta. Ponovite s drugiom rukom. 

Savjet 

 

Barem jednom sedmično vježbajte plivanje. 
Pri tom što više plivajte kraul.
Plivanje je izuzetno korisno ne samo za rameni pojas.

 
 


na početnu vježbe