Vježbe za šake i prste

Istezanje zglobova šake i prstiju prema unutra
Držite ruke pravo u visini struka.
Prstima druge ruke nježno pritisnite prema dolje ručni zglob istežući ga.
Provjerite da li su prsti i palac zajedno (ruke koja gura drugu ruku)
Zadržati 5-10 sekundi.
Ponoviti 2-3 puta.
Istezanje zglobova šake i prstiju prema gore
Držite ruku pravo u visini struka sa dlanom okrenutim od vas i prstima okrenutim prema dlanu.
Držite dlan šake i istežite zglob nazad (nemojte vući prste).
Provjerite da li su prsti i palac (ruke koja gura drugu šaku nazad) priljubljeni zajedno.
Zadržati 5-10 sekundi.
Ponoviti 2-3 puta.
Istezanje zglobova šake i prstiju prema dolje
Postupak ponovite iz prethodne vježbe, ali prste okrenite prema podu.
Zadržati 5-10 sekundi.
Ponoviti 2-3 puta.
Vježbe za prste  

 

1. Ispružite šake i postupno formirajte čvrstu pesnicu


2. Raširite prste i ponovo ih sastavite.

3. Pritisnite palcem jagodicu svakog prsta.  

4. Kružite šakama. 
 
 
 


na početnu vježbe