Reuma (rheumatica) je hrončna upalna sistemska bolest.

 

Reumatizam bolest trece, ali i ostalih doba

Zglob se koči, a bol tinja...

 

Mnogi bolovi se često nazivaju "reumom".  Dok god ne budu lično pogođeni, samo mali broj ljudi zna da se iza tog opšteg naziva kriju različita oboljenja.

Kukovi, noge, koljena, ruke... nema dijela lokomotornog sistema čovjeka otpornog na reumatske bolesti.

Reuma označava skupinu različitih tegoba od kojih pati 10% stanovništva, a svima je zajednička bol i ograničenje pokreta u zahvaćenom dijelu (zglobu, dijelu kičme, ruke ili noge).

Reumatizam je naziv za različite bolesti i tegobe u organima za kretanje (kostima, zglobovima, mišićima). Riječ "reuma" potječe iz grčkog, a znači "strujanje".

Karakteristična bol u zglobovima i ograničena pokreljivost zajednički su simptomi svim reumatskim bolestima.

Još su dva vijeka prije Hrista, Galen i Hipokrat opisali giht i artritis, a nešto kasnije Soranus Efesus poliartritis - upalu većeg broja zglobova.

Giht i degenerativne promjene kičme evidentirane su i na egipatskim mumijama.

 

Kod renesansnih djela flamanskih majstora mogu se prepoznati osobe sa reumatoidnim artritisom (vidi sliku lijevo - primjer "Slikarska porodica" Jacoba Jordanesa, 17. st. muzej Prado, Madrid).  

U 19. vijeku detaljno su klinički i patološki obrađene mnoge reumatske bolesti.

 

No i danas nema kompletnih i konačnih odgovora.  

Više je od 120 različitih reumatskih bolesti.

Vrlo je teško otkriti o kojoj je vrsti reumatizma je riječ.

Reumatske bolesti postaju u svijetu zdravstveni problem broj jedan.  U Evropi i SAD-u osteoartritisi ili degenerativne bolesti zglobova i kičme pogađaju oko 40%, a u svijetu oko 10% stanovništva (Ovaj brojčani paradoks je prevashodno vezan za produžen životni vijek u Evropi i SAD-u, ali i za lošu medicinsku evidenciju u zemljama u razvoju.) Upalne bolesti zglobova, od kojih je najčešći reumatoidni artritis, pogađa se kod 1 do 2% stanovništva.

Stručnjaci su izračunali da je reuma najskuplja bolest na svijetu. Svaka druga žena i svaki šesti muškarac obolijevaju od nekog oblika reume. Zbog reumatskih bolesti propisuje se godišnje 14-16 miliona dana bolovanja, a polovica reumatičara mora prevremeno u penziju.

Ispravna i pravovremena dijagnoza  u većini slučajeva omogućuje ako ne izlječenje, onda bitno poboljšanje.