KINEZIOTERAPIJA

 

Kinezoterapija je vrsta fizikalne terapije koja koristi pokret tj. vježbu u svrhu liječenja i prevencije bolesti.

 

Sinonimi: terapijska gimnastika, medicinska gimnastika, liječenje pokretom.


Kineziterapija se koristi za prevenciju oboljenja lokomotornog aparata te liječenju kontaktura zglobova nakon operativnih ili konzervativnih zahvata na istom.

Terapija pokretom ima jako dobre efekte kod raznih oboljenje kičmenog stuba te povećenja elastičnosti i tonusa muskulature.

 Osnovni ciljevi vježbi:

- uspostavljanje, održavanje i povećavanje opsega pokreta

- korekcija položaja (dijelova) tijela

- održavanje i povećavanje mišićne snage

- povećavanje izdržljivosti

- razvijanje i poboljšanje koordinacije pokreta

- povećanje brzine pokreta

- prevencija i korekcija deformiteta

Kinezoterapija se primjenjuje i kao dio rehabilitacije kod gastro-intestinalnog sistema, kardio-vaskularnog sistema, respiratornog sistema, centralnog i perifernog nervnog sistema.