Laser

Pojam je nastao kao akronim od Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation: LASER = pojačanje svjetla pomoću stimulirane energije zračenja.

Lasersko zračenje jedan je od oblika svjetlosne terapije.

Laser označava uređaj koji omogućava da se stvori stimulirana emisija fotona koji dovode do prelaženja elektrona iz orbite u orbitu uz oslobađanje energije.
Parametri laserskog zračenja:- izlazna snaga ili vršna snaga (u W, a najviše 20 W)- veličina fokusne tačke- intenzitet (gustoća) zračenja- vrijeme zračenja- energija zračenja- doza zračenja- frekvencija 
    Biološki efekti laserskog zračenja:
- povećana sinteza kolagena
- ubrzano cijeljenje tkiva
- ubrzana regeneracija živaca
- smanjena bolnost i edem

Biološke promjene do kojih dolazi tokom lasero-terapije posledica su ne samo tretiranog efekta lasera, nego i odgovora ''domaćina'' koji se sastoji u promjeni metaboličkih aktivnosti koje traju i do mjesec dana.
Laserski snop može da proizvede efekat inhibicije ili stimulacije u lokalnom celularnom području, tako da slabi stimulansi mogu da pobuđuju fiziološku aktivnost, umjereni podstiču, jaki zadržavaju a veoma jaki sprječavaju. Veća gustina izaziva destruktivno dejstvo a manja biostimulativno. 

 Šta je to laseroterapija? 
Laseroterapija predstavlja metodu primjene lasera u liječenju. Laser je  bezbolno sredstvo za liječenje koje ima čitav niz prednosti u odnosu na druge metode liječenja. Djelovanje lasera zavisi od njegove snage, talasne dužine i frekvencije. Kod laseroterapije reumatskih bolesti koristi se laser male snage (30-70 mnj) – tzv biostimulativni laser. Najčešće su to poluprovodnički laseri koji zrače u infracrvenoj oblasti (talasna dužina 770, 850, 904 nm) ili u vidljivoj oblasti (635,2 nm). 
Koji su efekti djelovanja lasera male snage? 
Sve efekte djelovanja lasera male snage dijelimo na primarne (direktne) i sekundarne (indirektne). Direktni efekti na ćeliju su: biohemijski, bioelektrični i bioenergetski. 
Indirektni efekti laseroteapije su poboljšanje mikrocirkulacije i stimulacija ćelijskog metabolizma. Iz ovih efekata proizilaze osnovni terapijski efekti a to su: 
– smanjenje bola, 
– smanjenje znakova upale, 
– smanjenje zapaljenskog otoka, 
– poboljšanje ćelijskog metabolizma i 
– povećanje količine energije ćelija. 
Laserska terapija se primjenjuje  u mnogim granama medicine: - oftalmologiji (ablacija retine, zaustavljanje krvarenja), - hirurgiji (op. zahvati na parenhimnim organima), - dermatologiji (kozmetika), - stomatologiji (kod brušenje dentina i priprema za plombu), - akupunkturi (po bolnim ili klasičnim tačkama), - neurologiji (neuralgia)
Neophodno je poštivati maksimalno dozu zračenja i izbjegavati zračenje iznad endokrinih žlijezda. Kontraindikacija nema, ali su nužne mjere opreza kod:
- trudnoće
- malignih bolesti
- tromboza i tromboflebitisa
- bolovi nepoznate etiologije
- nevusi
Kod kojih reumatskih oboljenja se može koristiti laseroterapija? 
Laseroterapija uspješno se primjenjuje kod vanzglobni reumatskih bolesti kao što su: upale tetiva, upale tetivnih ovojnica, sindrom bolnog ramena i bolnog (teniskog) lakta. 
Kod upalnih reumatskih bolesti kao što je reumatoidni artritis laserom se djeluje na sitne zglobove šake ili stopala. Veoma dobar efekat se postiže kod liječenja bolnih stanja u mišićima (mijalgije). 
Takođe laseroterapija se koristi kao sastavni dio fizikalnog liječenja degenerativnih reumatskih bolesti kičme. Spondiloza kičme predstavlja često degenerativno oboljenje koje najčešće zahvata vratni i krsno-slabinski dio kičme. 
Spondiloza vratne kičme se manifestuje bolom u vratu (vratni sindrom) a ponekad bol u vratu prate glavobolja ili širenje bola u gornje ekstremitete. Na krsno-slabinskom dijelu kičme (Lumbalni sindrom) bol se javlja u donjem dijelu kičme a ponekad se bol širi niz nogu-išijas. Kod išijasa laseroterapija se vrši tretiranjem na bolne tačke duž živca. Takođe laser koristimo u liječenju degenerativnih oboljenja na zglobovima koja često zahvataju zglob kuka (Koksartroza) ili koljena (Gonartroza). 
U kojim fazama reumatskog oboljenja se vrši laseroterapija? 
Laseroterapiju možemo koristiti u akutnoj ili u hroničnoj fazi reumatskog oboljenja. Tretman laserom u akutnoj fazi (prvih 6-8 nedelja od pojave oboljenja) vrši se svakodnevno i dovodi do bržeg i efikasnijeg terapijskog efekta. Kod hronične faze tretman se vrši dva puta nedeljno i potrebno je više nedelja da bi dobili željeni terapijski efekat. Zbog toga za pacijenta je izuzetno važno da se što ranije obrati ljekaru u cilju postavljanja rane dijagnoze i uspješnog liječenja reumatskog oboljenja u akutnoj fazi bolesti. 
Koji su načini primjene lasera? 
Postoje tri načina primjene terapijskog lasera to su: primjena laserske sonde na površinu bolne tačke, primjena u vidu akupunkture – laseroakupunktura i skeniranjem kada se djeluje na veću površinu. Tretiranje jedne bolne tačke traje 2-6 minuta a skeniranje veće površine 15-30 minuta. Ukupna količina energije koja se preda na bolnu tačku zavisi od intenziteta, talasne dužine i frekvencije rada lasera.