Termoterapija -TOPLINSKA TERAPIJA


Upotreba topline i hladnoće u terapijske svrhe.
Indikacije: sve hronične upalne bolesti

Ključni terapijski efekat i zagrijavanja i hlađenja je kvalitetna vazodilatacija, širenje krvnih sudova. Kao rezultat te pojave nastupa smanjenje bolova,relaksacija mišića, omekšavanje svih tkiva, pa i ožiljaka u tretiranom poručju, popravljanje metabolizma i lakša eliminacija raspadnih produkata organizma.

 

Razlikujemo površinsku i duboku termoterapiju. 
Površinska je ona kojom se podiže ili spušta temperaturu na terapijski značajan nivo. 
Može biti vlažna ili suha, zavisno o izvoru. 

Termoterapija doprinosi većoj pokretljivosti zglobova, fleksibilnosti mišića i ublažavanju bolova. 

Primena toplote i hladnoće koristi se kao pripremne procedure za sve ostale oblike fizikalne terapije, posebno prije kineziterapije, i po pravilu se kombinuje sa magnetnom terapijom.

Blatnim i termopak oblozima liječimo hronične bolesti lokomotornog aparata, ublažavamo bolove i postižemo veću fleksibilnost mišića. Kod poremećaja periferne cirkulacije upotrebljavamo termopak jastučiće.kriopak gelske jastučiće koristimo za rashlađivanje kod akutnih upala, smanjenje bola i otoka na pojedinim segmentima lokomotornog aparata, te smanjenje napetosti mišića.

        

Duboka se odnosi na izvore energije kojima se zagrijavaju dublje smještena tkiva (UZV ili EMV).

Liječenje hladnoćom je oblik termoterapije, a naziva se krioterapija.
Kod termoterapije doza se ocjenjuje opisnom ocjenom.