ULTRAZVU K


Primjena ultrazvučne energije u terapijske svrhe. 
Područje ultrazvuka je ono iznad 16 000 Hz.
Najbolje se pokazala frekvencija od 800 – 1000 kHz. 

Koristi se od 1938. godine (Pohlmann).

 

Što je manja glava UZ sonde, manja je divergencija. 

 

Apsorpcija: kost: meko tkivo=10:1,

Mišićno tkivo: masno tkivo= 2:1, 

živčano tkivo:mišić =2:1

 Najbolji su aplikatori dužine 5-7 cm. Tada je polje najhomogenije, bez divergencije.
Kod stabilne tehnike postoji velika interferencija. 
Kontaktna sredstva smanjuju prodiranje UZ energije proporcionalno gustoći sredstva.
Kod mobilne tehnike trajanje terapije je 5-6 minuta, a kod stabilne 2-3 minute. Doziranje je individualno..

Djelovanje ultrazvuka:
1. Mehaničko
Stanice su stalno izložene pritisaku i vlaku. Prevelikim intenzitetom možemo uzrokovati
eksploziju stanica. Mikromasaža tkiva pri _emu dolazi do pove_ anja izmjene tvari.
2. Toplinsko
Nastaje dijelom radi refleksije u tkivima, a dijelom zbog mehaničkih uzroka – titranja.
3. Fizikalno hemijsko
Pojačavaju se redoks procesi u tkivima
4. Biološko djelovanje
Lokalno djelovanje:
- izmjena materija
- promjena pH
- propusnost membrana
- regeneracija
- bol
- nakupljanje leukocita
- cirkulacija,…

Impulsni UZ dobro djeluje na bol i primjenjuje se u slijedećim indikacijama: bolno rame, mialgije, neuralgija, varikozni ulkus, povećana podražljivost živaca, priprema za elektrostimulaciju.

Ultrasonoforeza je metoda uvođenja farmakološki aktivnih tvari u organizam putem UZ-a, a kroz intaktnu ložu. 
UZ pritom dovodi do povećane propustljivosti kože, membrana ćelija te povećanja difuzije lijeka. Patološko tkivo omogućava bolje prodiranje lijeka.