TENS 

 

– Višestrana električna nervna stimulacija -Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation-

TENS je oblik vanjskog (perifernog) podraživanja koji može smanjiti opažanje boli povećanjem podražaja aferentnih debelih vlakana i pospješivanjem presinaptičke inhibicija T stanica

TENS koristi električne impulse za stimuliranje završetaka živaca na, ili u blizini područja boli. Na taj način smanjuje i uklanja bol.

 

 

    Vrste TENS-a:
- standardni visoke frekvencije 75-100 Hz
- niske frekvencije 1-4 Hz
- kratkotrajni intenzivni – 150 Hz
Klinička primjena:
- upalne reumatske bolesti
- degenerativne reumatske bolesti
- krstobolja
- postoperativna bol
- ginekološke indikacije (analgezija kod poroda, menstrualna bol)
- orofacijalna bol
- fantomska bol kod amputacije
- cirkulacijski poremećaji
- angina pectoris
- glavobolje i migrene
Kontraindikacije:
- promjene na koži
- srčani stimulator
- primjena oko očiju i mukoznih membrana
- transkranijalna primjena
- primjena na vrat u bolesnika s TIA i CVI