KUĆNA FIZIKALNA TERAPIJA

 

Cilj kućne fizikalne terapije je cjelodnevno poticanje, koje se provodi kroz što samostalnije i normalnije aktivnosti u svim situacijama dnevnog života.

Omogućuje kontinuitet rehabilitacije i rasterećenja bolnica.

U sadašnje vrijeme je malim, kućanskim portabilnim aparatima je moguća aplikacija gotovo svih vrsta elektroterapije, ultrazvuka i lasera.
Glavne prednosti su kontinuitet rehabilitacijskog postupka i ekonomska opravdanost.
Glavni nedostatak je nedostatak kontrole specijalista (fizijatra).

 

Ovakav tretman, u velikoj mjeri, uključuje porodicu bolesnika u izvršavanju ciljeva tretmana kroz psihološku podršku, motiviranost, resocijalizaciju i direktno utječe na samu kvalitetu života.

Oblici fizikalne terapije primjenjivi u kući:
- kinezioterapija (aktivne i pasivne vježbe)
- termoterapija
- hidroterapija
- masaža
- TENS

 U posljednje vrijeme se primjenjuje i mogućnost kućne njege u formi posjete fizijatra, koji vrši stručni nadzor nad bolesnikom.  Izabrani doktor periodično tokom kućnih posjeta kontroliše način provođenja fizikalne terapije.