Profesionalna rehabilitacija

 

Kod težih reumatskih oboljenja dolazi i do gubitka dijela radnih sposobnosti. Tada se na kraju postupka rehabilitacije po potrebi se provodi i profesionalna rehabilitacija. 

Profesionalna rehabilitacija je skup aktivnosti (praktično stjecanje i primjena znanja, vještina i navika) radi osposobljavanja invalida za rad uz očuvanje njegove preostale radne i opšte sposobnosti. Profesionalnom rehabilitacijom smatra se i prilagođavanje invalida rada za rad na poslu na koji će biti premješten, odnosno upućen nakon završene profesionalne rehabilitacije radi postizanja normalnoga radnog učinka uz normalan napor.

Smanjena radna sposobnost, izaziva financijske poteškoće, što uz osjećaj bespomoćnosti i ograničenih radnih i dnevnih aktivnosti, često dovodi i do psiholoških problema.

Profesionalna rehabilitacija podrazumijeva postupke i radnje potrebne za osposobljavanje hendikepirane osobe za prijašnji ili odgovarajući novi posao.

Prije svega to  znači da treba poći od realnog stanja pacijenta i  pronaći stvarno radno mjesto, inače rehabilitacija i obuka nemaju smisla.

 

 Metode profesionalne orijentacije:

- razgovor

- psihološki testovi

- testovi interesa

- testovi vještine, hobija i nadarenosti

- testovi sposobnosti i inteligencije

- odjel za «terapiju radom» kao predjedinica prije procesa profesionalne rehabilitacije

Nakon svih testiranja slijedi proces profesionalne edukacije i traženja radnog mjesta.

Da biste ostvarili svoje pravo na profesionalnu rehabilitaciju, teoretski možete i trebate da se obratite svom savjetniku za zapošljavanje u Zavodu za zapošljavanje. Praktično potražite pomoć od porodičnog ljekara, on će Vas vjerovatno uputiti specijalisti u Zavodu za medicinu rada.