StopReuma

StopReuma

StopReuma

StopReuma

Živjeti  sa  reumom

Reuma i banja -pojmovi koji se dopunjuju-

Banjsko liječenje predsatvlja jedan od najstarijih ali i najdjelotvornijih vidova liječenja reumatskih oboljenja.

Koristi se od antičkih vremena.  

Antičak banja Banjanje Banjanje3 Banja masaža hidro vježbe


 Društvo za borbu protiv reume

Da li banjske vode liječe ili olakšavaju reumatske bočlesti?   Zablude i istine  

Banjsko liječenje obično znači terapiju termalnom vodom.

Vrsta terapije zavisi pod oboljenja i vrste termalne vode.

voda 

Jednostavan odgovor da li banja može da izliječi neku reumatsku bolest ne postoji. Odgovor zavisi od vrste i stadija bolesti, doba bolesnika, banje, opšteg zdravstvenog stanja bolesnika i čitavog niza faktora.

Pod banjskom terapijom se najčešće podrazumjevaju ljekovite kupke i hidroterapija, mada postoje i ljekovite vode koje se piju. Kod osteoporoza pokretljivost otečenih zglobova se postiže rasteretnim vježbama, a zbog prirode vode vježbe se lakše i efikasnije izvode u vodi.

 

Ono što je nesporno, je da ukoliko se banjska terapija kombinuje sa ostalim metodama liječenja i provodi pod stručnim nadzorom postoje realne šanse za poboljšanje stanja kod gotovo svih reumatskih bolesti.

Dok se ne sazna uzrok većine reumatskih oboljenja i samo izlječenje će u pravilu biti nemoguće. Reumatske bolesti su, u pravilu, hronične i liječenjem je moguće samo postići stanje remisije (odsutnosti aktivnosti bolesti). Kombinovano sa odgovarajućim vježbama i lijekovima moguće je održavanje zadovoljavajućeg stanja bolesti.

 

Hidroterapija je stara kao i istorija čovječanstva i informacije o aktivnostima u vodi za terapijske namjene zabilježena je u najstarija vremena, još u doba Hipokrata 400 g. prije Hrista. Hipokrat je vjerovao u važnost tretiranja cjelokupnog tijela kako bi se pronašao uzrok bolesti i smatrao da je izuzetno važno liječiti u skladu sa zakonima prirode.Harmonija je postizana pravilnom prehranom, tretmanima vodom (hidroterapija), odmorom, suncem i postom. Čovjek je dio prirode i univerzuma, a zdravlje se može postići samo živeći u skladu s prirodom. Hipokrat i njegovi učenici shvaćali su da ako se povrati životna snaga, tijelo će prirodno samo sebe iscijeliti.

 

Hiljade godina tradicije ne mogu biti uzaludne. Neki od Hipokratovih načela su odbačeni, ali suština da je priroda najbolji lijek Vis medicatrix naturae, današnja medicina uglavnom prihvata.

Antičaka banja     moderna banja 

Od antičke do moderne banje 

 

Banja, odnosno hidroterapija pomaže, aktivno liječi i olakšava stanje kod većine reumatskih oboljenja.

Kako?

Za odgovor na ovo pitanje potrebno je izvršiti kompletno medicinsko snimanje konkretrnog slučaja.

Postoje rijetki slučajevi kad je hidroterapija kontraproduktivna, to su izuzeci, no možda baš Vi taj.

 

vježbe 
Klasična preporuka je da se u banju ide
dva puta po 20 dana godišnje.
Banjska terapija nema smisla ukoliko i kod kuće
ne nastavite sa vježbama.
 
kućne vježbe


Sve češće se čuju preporuke da se u banju ide 20 puta po dva dana godišnje. Međutim tu preporuku treba uzeti sa rezervom, ona je više danak ubrzanom i modernom tempu života nego što je medicinski opravdana. Organizmu je potrebno vrijeme da odreaguje na promjene.

 

Prije odlaska u banju obavezno provjerite krvni pritisak. Postoji mogućnost da zbog problema sa pritiskom budete uskraćeni za neke od terpeutskih procedura: vidi Opšti fiziološki učinci hidroterapije i Termička svojstva vode (dole).

Principi i fizički zakoni

Opšti fiziološki učinci hidroterapije
Po Arhimedovom zakonu – tijelo uronjeno u vodu gubi prividno na težini onoliko koliko je težak volumen istisnute tekućine; što zavisi o posturi, površini tijela koja je uronjena, potkožnom masnom tkivu, težini kostiju ...

Gustoća vode – specifična gravitacija (voda 1, ljudsko tijelo 0.974) omogućuje izvođenje aktivnog pokreta sa manjim angažmanom mišića od onog izvan vode.

Termička svojstva vode
Povišen specifični toplinski kapacitet
Povećana sposobnost prenosa toplinske energije (kondukcija, konvekcija) – voda je puno bolji vodič topline od vazduha; masno tkivo je dobar izolator i zadržava toplinu (oprez kod pretilih osoba – mogućnost pregrijavanja- srčanog udara)

Kondukcija i konvekcija – popuštanje boli i spazma

Opšti fiziološki učinci hidroterapije
Respiratorni sistem – disanje postaje brže i dublje
Kardiovaskularni sistem – puls, krvni pritisak, kontraktilnost miokarda
Živčani sustav – utjecaj na nociceptore
Poprečno-prugasti mišić – hladnoća povećava tonus i snagu mišića, sprječava umor; toplinski postupci toniziraju mišić, dugotrajna primjena smanjuje napetost mišića
Temperatura tijela  


 Na portal ZDRAVA hrana

Šta Vam nudi banja u Slatini

Na start sajta Živjeti sa reumom