Ovdje smo dali 7 setova vježbi (sa više od 70 vježbi plus vježbe disanja) podjeljenih prema mjestu djelovanja. Vježbe koje su ovdje predložene su uglavnom vježbe opuštanja i istezanja, rjeđe snage.

Terapeutske vježbe

Terapeutske vježbe čine osnovu rehabilitacije, bilo da se radi o post operativnom tretmanu ili hroničnim stanjima. Koriste se u cilju poboljšanja fleksije i ekstenzije zglobova, za poboljšanje rastezljivosti mišića, ligamenata i tetiva, te za poboljšanje neuromuskularnih funkcija.

Mada smo izbjegavali ekstremnije vježbe u slučaju da osjetite bol ili napor vježbu odmah prekinite. Vježbe trebaju biti prilagođene svakom pojedincu, pacijentu i dijagnozi.
Ovdje date vježbe su standardne, ali ipak treba da ih koristite sa mjerom i najboje u saradnji sa fizioterapeutom i Vašim reumatologom.
Poželjno bi bilo da ih vježbate svaki dan, dovoljan Vam je jedan sat. Uz odgovarajuće pripreme i opuštanje to su tek dva školska časa dnevno.
Postoje različite klasifikacije terapeutskih vježbi, a na ilustraciji možete vidjeti jednu koja terapeutske vježbe dijeli u tri klase:
Zbog blagotvornog djelovanja kao posebnu klasu izdvajamo i preporučujemo vježbe u vodi i plivanje.

Ukratko:
Preporučuje se plivanje, vožnja bicikla, lagano džogiranje i vježbanje aerobika, pa čak i samo hodanje i istezanje.
Izbjegavajte vježbanja odbojke, nogometa, rukometa ili tenisa. UOvi sportovi su potencijalno štetni za lokomotorno zdravlje oboljelih od artritisa.

Naglasak je lagano i svakodnevno.
Napravite plan i pridržavajte ga se.
Plan