Header dijagnostika
Navigator2
Reuma i mi portal Živjeti sa reumom

Biološki lijekovi: Leflunomid

trade mark Arava lef1
Spada u grupu lijekova koji modifikuju tok bolesti (DMARD).
Koristi se u liječenju upalnih artropatija, reumatskog i psorijaičkog artritisa, seronegativnih spondiloartropatija.
Spada u selektivne imunosupresive (što će reći lijekova koji potiskuju djelovanje imunog sistema), i predstavlja derivat izoksazola (a to je opet klasa jedinjenja koja sadrže prsten u kome je bar još jedan drugi neugljenikov atom).
Tradicija lijekova koji se uzimaju na usta.
Ako ne volite injekcije, svidjeće vam se leflunomid, koji se uzima na usta.

Način djelovanja i korištenja

leuf Umjesto da djeluje na TNF-alfa (kao što je slučaj s etanerceptom i infliximabom), leflunomid djeluje tako da onesposobljuje limfocite, bijele krvne ćelije koje igraju ulogu kod napada imunosistema na zglobove. On to postiže neutralizirajući jedan enzim u bijelim krvnim ćelijama (blokira sintezu pirimidina čime se sprječava aktivacija limfocita).
Leflunomid se uzima se u obliku tableta jednom dnevno, u tabletama od 10, 20 ili 100 mg. Obično se propisuje početna "udarna" doza od 100 mg na dan prva tri dana, a nakon toga po 20 mg svaki dan. Pacijentima koji pate od nuspojava doze se mogu smanjiti na 10 mg na dan.
Istraživanja pokazuju da je leflunomid za usporavanje napretka oštećivanja zglobova pacijenata oboljelih od reumatoidnog artritisa efikasan barem koliko i metotreksat. Jednako obećavajuće je to što 40 do 60 posto pacijenata reagira na uzimanje toga lijeka.

Nuspojave

Budući da je leflunomid prilično nov, ne postoje podaci o mogućim dugoročnim nuspojavama. Vaš bi liječnik trebao provoditi česte pretrage, barem u početku liječenja, kako bi nadgledao njegove učinke na vaše tijelo.
Podnožje-Footer-veze-