Header dijagnostika
Navigator2
Reuma i mi portal Živjeti sa reumom

Orthokin — Autologna terapija osteoartritisa

Suština liječenja osteoartritisa sa metodom Orthokin® je u tome, da iz vlastite krvi dobijemo "dobre" proteine (IL-1-Ra) i ostale zaštitne proteine, te ubrizgamo putem injekcije u oboljeni zglob.
Ubrizgani proteini su tako sasvim prirodni. U zglobu oboljelom od osteoartritisa dolazi do povećanu koncentracije IL 1, koji ubrzava progresiju oštećenja hrskavice pa zglob s vremenom gubi svoju normalnu funkciju.
Terapijski sistem Orthokina razvila je firma Orthogen GmbH, Duesseldorf, Njemačka. Orthokin terapija se koristi od 1997 godine i trenutno je u liječenju svojih pacijenata upotrebljava oko 500 licenciranih hirurga-ortopeda, fizijatara, neurohirurga, neurologa, anesteziologa i drugih sportskih ljekara u Evropi, sa visokim stepenom uspješnl rezultata Orthokinom je do sada liječeno više od 200.000 pacijenata.
Zasnovana je na osnovnom principu REGENERATIVNE MEDICINe - Lijek je u Vama.
Orthokin metod
injek Metoda Orthokin je relativno jednostavna.
Kad dođe pacijent, uzme se njegova krv se obradi. Tako obrađeni serum obogaćen blokatorima upale i faktorima cijeljenja injekcijom se vraća u pacijentovu bolnu regiju. Broj injekcija zavisi od stepena oštećenja tkiva tetiva, ligamenata ili mišića.
Šta je Orthokin terapijski sistem?
Orthokin terapijski sistem je jedinstven način liječenja bolova u zglobovima kao i povreda tetiva, ligamenata i mišića, bez dodataka lijekova i drugih stranih supstanci.
Ova metoda liječenja je u potpunosti biološka i ne koristi ništa drugo osim vaših vlastitih endogenih proteina i faktora zaliječenja.
step Na početku procesa Orthokin terapije, uzima se krv pacijenta i obrađuje se pod posebnim uslovima.
Obrađen serum obogaćen inhibitorima (blokatorima) upale i faktorima zaliječenja vraća se u obliku injekcija u bolni predio pacijenta.
Krv se uzima iz vene direktno u specijalnu EOT monovetu. Posebno tretirane staklene kuglice koje se nalaze unutar monovete ljepe na sebe krvna tjelešca i potiču sintezu zaštitnih proteina tijela. Monovete se pohranjuju u inkubator na 37° C što predstavlja optimalne uslove za kvalitetnu sintezu zaštitnog proteina. Centrifugiranjem se krvna tjelešca odvajaju od seruma obogaćenog visokom koncentracijom zaštitnog proteina te se pohranjuju za daljnju primjenu. Finalno dobijemo 5-6 injekcija seruma, koje se zavisno o indikaciji, 1-2 puta sedmično ubrizgavaju u oboljeli zglob ili drugu regiju tijela. autologni kondicionirani serum.
Orthokin terapiju sprovode samo specijalno obučeni licencirani ljekari.
Orthokin terapija snažno potiče zaštitni protein IL 1Ra koji blokira IL1 i time smanjuje štetno djelovanje IL1 te omogućava uspostavljanje prirodne ravnoteže imunog sustava. Orthokin je autologni kondicionirani serum, obogaćen antagonistom receptora Interleukina 1. Na taj način u zglobu se smanjuje bol i štiti hrskavica od daljnjeg oštećenja. vidi više klikom na link u lijevom prozoru Interleukin - osnov Orhokin terapije
konji Orthokin terapija se ne koristi samo kod ljudi. Primjenjuje se često i kod (naročito rasnih trkaćih) konja.
Podnožje-Footer-veze-