Header dijagnostika
Navigator2
Reuma i mi portal Živjeti sa reumom nanoARlogo

Nanotehnologija u farmaciji


Nanofarmakologija je nova grana farmakologije koja istražuje interakciju nanomedicine sa živim sistemima na nanonivou.
Koncept mogućnosti liječenja “ciljano na bolest bez nuspojava” bi u teoriji, u kontekstu personalizirane medicine, trebala biti bliža stvarnosti.

Dobijajući ideju iz prirode, naučnici su dizajnirali nanočestice koje mogu da izbegnu da ih imuni sistem uništi simulirajući osobine elementarnih sastojaka organizma kao da su deo tela. Skala osnovnih bioloških struktura je slična komponentama koje su uključene u nanotehnologiju, npr, peptidi su po veličini slični kvantnim tačkama ( oko 10 nm), a neki virusi su iste veličine kao nanočestice za dostavu medikamenata. Novo dizajnirane nanočestice zbog svojih veličina ali i drugih povoljnih osobina mogu se koristiti kao nosači prilikom isporuke lijek ova, kao sakupljači slobodnih radikala prilikom odbrane organizma od oksidativnog stresa, u genskoj terapiji, u neuromodulaciji i neuromonitoringu, a zbog svojstva citotoksičnosti i u borbi protiv ćelija kancera.
Ovo otkriće predstavlja bazično nov način za prevazilaženje glavnih prepreka sa kojima se suočavaju naučnici pri modeliranju i sintezi novih lijek ova.
Klasično liječenje raka djeluje na čitav organizam, gdje dolazi do oštećenja i zdravih tkiva.
Novi lijek, koji koristi nanotehnologiju, se dovodi tačno na određeno mjesto i tako se eliminiše negativna interakcija lijekova.

Jedan od načina primjene nanotehnologije je mogućnost da lijek prolazeći kroz ćelijske membrane djeluje direktno u ćelijama. Pošto se reprodukcija virusa i razvoj bolesti najviše dešavaju unutar ćelija tretman se mora obavljati u njima, stoga je glavna primjena nanotehnologije u farmaceutskoj industriji usmjerena na djelotvornu dostavu molekula lijek a do njihovih ciljanih ćelija.
U razvoju farmakoloških nanostruktura potrebno je riješiti niz pitanja.
Tu je prije svega problem etike, ali i tržišni problemi: veličina tržišta, mogućnost tržišnog neuspjeha, troškovi i komercijalni razvoj.
Nakon prolaska svih etičkih i bioloških procjena, te zadovoljavanja investitora u pogledu buduće isplativosti, samo je nekolicina nanoformulacija uspješno dobila marketinško odobrenje.

Nanostrukture koje se trenutno prodaju uključuju nanokristale, liposome i lipidne nanočestice, PEGilirane polimerne nanolijekove, druge polimere, nanočestice na bazi proteina i nanočestice na bazi metala.
Podnožje-Footer-veze-
Topik o nanomedicini i tretmanu artritisa korištenjem nanomedicine napisan na osnovu materijala sadržanog u:
https://academic.oup.com/rheumatology/article/58/10/1715/5543450
i http://www.planeta.rs/93/intro.php?page=temabroja04#.YqkaxOxBy00