Header dijagnostika
Navigator2
Reuma i mi portal Živjeti sa reumom

Terapijska ćelijska magnetna rezonansa (MBST)

Usmjereno zračenje magnetnog polja u hrskavicu ubrzava metabolizam stanica hrskavice i stimiše sintezu međućelijske materijw tvari hrskavice, što spriječava progresiju trošenja hrskavice i stimulira i potiče njenu obnovu.
Nova metoda liječenja, kojom se regeneriše hrskavica i potiče stvaranje kostiju radi se terapijskom magnetskom rezonansom. Na neinvazivan način sa signalima visoko specifičnog elektromagnetnog polja stimulira ćelijski mehanizam, te tako poboljšamo vitalnost ćelija i na taj način regenerišemo tkivo.
Jedina terapija koja regeneriše hrskavicu
Radiolozi su primijetili da prilikom dijagnostike putem elektromagnetske rezonanse pacijenti osjećaju određeno olakšanje. Odatle je potekla ideja da se uz pomoć elektromagnetske rezonanse aktiviraju stanice koje proizvode hrskavicu.
Hrskavica je posebno vezivno tkivo koje proizvode ćelije hondraciti. Degenerativna hrskavica je uzrok problema artroze. Lijekovi ne mogu doći do unutrašnjosti hrskavice jer kroz nju ne prolaze krvni sudovi, a nema ni limfe. Jedino što može ući u unutrašnjost hrskavice jeste energija.
Metoda MBST je prva primjena kontrolisane bioenergije u medicini.
Uloga terapijske magnetne rezonanse je da uredi -„postroji“ atome i usmjeri ih istovremeno u željenom pravcu i smjeru kretanja. Dirigovanim promjenama smjera kretanja u molekulima vodonika vrši se dijagnostika putem elektromagnetske rezonanse, a podešavanjem aparata na željeni stepen, ostvaruje se i terapijski efekat, odnosno, regeneracija hrskavice i kostiju. To je „mekana“ energija, odnosno bioenergija.
Da bi se stvar bolje razumijela moramo se vratiti na sistem funkcionisanja elektromagnetske rezonanse koja koristi tri nezavisna elektromagnetska polja koja djeluju na jezgra vodonikovih atoma u našem tijelu.
Regeneracija hrskavice
mbst1 Promjena električnog napona na ćeliskoj membrani ključna za aktivaciju ćelije. Takođe za život ćelije je nužno stalno održavanje tog napona za što je potrebna energija koja se stvara u mitohondrijima (ćeliskim organelima) koje predstavljaju svojevrsne energane.
Elektro-magnetskom energijom iz vanjskog izvora aktiviraju se jezgre atoma vodonika koje počnu emitirati energiju. Ta se energija usmjeruje u željenom smjeru te aktivira ćelije hondrocite, (stanice koje stvaraju hrskavicu), odnosno osteoblaste (stanice koje stvaraju kost), što ovisi o programu kojeg želimo primijeniti.
Terapijska magnetna rezonanca radi se kod lakih i kod teških stanja koštano-zglobnih bolesti. Brojne kliničke studije dokazale su izvanredan učinak u liječenju osteoartirtisa, sportskih povreda i osteoporoze i to ne samo na smanjenje bolova i poboljšanje pokretljivosti, već i regeneraciju hrskavice čime se postiže trajan učinak.
Posebna novost je što je ovo prva metoda koja omogućava regeneracije hrskavice.
Terapija
terapijaMbsat MBST terapija provodi se na tri različita uređaja.
Dva su uređaja za liječenje osteoartritisa, a jedan za liječenje osteoporoze.
Primjena je jednostavna, ne izaziva nikakvih neugodnosti niti šteta za pacijente i praktički nema kontraindikacija.
Upozorenje
MBST je samo jedna od mogućnosti liječenja, a ne metodu koja zamjenjuje sve dosada postojeće metode.
Izbor liječenja, vrstu MBST programa i učestalost tretmana, kao i druge metode koje se kombinuju s MBST metodom, treba odrediti liječnik koji poznaje patologiju i kliniku osteoartritisa i osteoporoze te mogućnosti pojedinih terapijskih metoda, na temelju procjene stanja svakog pojedinog pacijenta.
Snimanje metodom nuklearne magnetske rezonanse dobro je poznato i primjenjuje se u medicini već dvadeset godina kao najbolja dijagnostička metoda za prikaz unutarnjih struktura tijela. Dobro je poznato da nema zračenja niti popratnih neželjenih učinaka te da ne izaziva nikakve negative učinke na organizam.
mri MR uređaji snimaju signale koji potiču iz jezgri vodonika (protona) koje se nalaze u molekulama ljudskog tijela koje je postavljeno u snažno, homogeno magnetnko polje.
Jakost signala koji se šalje iz tkiva zavisi o nizu svojstava molekule koje sadrže vodik i okolnih molekula unutar tkiva. Jezgre atoma s neparnim brojem protona i/ili neutrona rotiraju oko svoje osi. Signal se snima pomoću zavojnica i niza pojačala te se digitalizuje i računarski obradi.
Za razliku od drugih radioloških metoda kod MR postoji niz načina realizacije snimanja tkiva. Proizvođači često imaju svoje zaštićene nazive raznih tehnika iako im je osnov i princip rada isti
Podnožje-Footer-veze-