Header dijagnostika
Navigator2
Reuma i mi portal Živjeti sa reumom nanoARlogo

Nanomedicina


Nanomedicina je upotreba nanotehnologije u medicini kako bi se olakšala dijagnoza, liječenje i praćenje liječenja korištenjem nanočestica, dendrimera, polimernih micela, liposoma ispunjenih lijekovima, nanokapsula i nanogela.
nanoMedicina
U medicini postoji više mogućih primjena.
Medicinska dijagnostika već korist nanotehnologije.
Ljekari već neko vrijeme koriste markere za označavanje virusa i bakterija koje treba identifikovati i pratiti. Ideja je jednostavna: antitijela koja će se vezati na ciljanu ćeliju se markiraju tako da fluoroscentno zrače pod svjetlošću određene talasne dužine.
Slijedi napredak na području tretmana rana i bolesti, od raka i očnih infekcija, do polomljenih udova.
Merenjem fluoroscencije mjeri se nivo infekcije. Problem je samo ako su markeri toksični.

NASA koristi nanofosfate za mjerenje ozračenosti astronauta.
“Quantum Dot Corporation” razvija tehnologiju spektralnog barkoda koji bi se utiskivao u gene aktivne u nekoj ćeliji.

Nadzor na nivou ćelija omogućava ranu i pouzdanu dijagnozu.
Posebno je važna primjena nanonauke u donošenju lijekova na određeno mjesto u tijelu. Naime, u slučaju primjene vrlo agresivnih lijeova, kao što su oni koji idu uz hemoterapije, uništavaju se i zdrave i bolesne ćelije. Nanočestice treba da omoguće dopremu lijea do same bolesne ćelije, ne oštećujući zdrave.
Sva je prilika da će nanotehnologija tek doživeti procvat pošto već danas nanoroboti mogu da uđu u krvne sudove, dostave lijekove, uništavaju zloćude ćelije, a odnedavno rastvaraju i krvne ugruške.
Na primjer, australijski istraživači već imaju kapsulu nano-veličine koja se može ubaciti, intravenozno, u tijelo oboljelog gdje će otkriti krvni ugrušak i uništiti ga.
Na taj način će se djelovati i u slučajevima srčanog i moždanog udara.

nanoMedKancer
Ilustracija prikazuje moguću primjenu nanotehnologije u tretmanu kancera
izvor: Wikimedia Commons CC BY 2.5, Link
Podnožje-Footer-veze-
Topik o nanomedicini i tretmanu artritisa korištenjem nanomedicine napisan na osnovu materijala sadržanog u:
https://academic.oup.com/rheumatology/article/58/10/1715/5543450
i http://www.planeta.rs/93/intro.php?page=temabroja04#.YqkaxOxBy00