Header dijagnostika
12.05.2021.

Reuma i mi portal Živjeti sa reumom Antireuma.com

mojTim

Ukucajte pojam koji tražite i dobićete spisak topika na sajtu Antireuma koji ga sadrže.

Navigator DV2

Dijagnostika reume

Klasifikacija reumatskih oboljenja

Već smo rekli da su reumatske bolesti heterogena grupa bolesti pa je shodno tome prisutno i više načina kvalifikovanja i podjela u različite skupine.
Opšta klasifikacija
Reumatska oboljenja možemo podjeliti na 12 grupa:
I. Upalne reumatske bolestiu koje se ubrajaju: sistemski lupus eritematodes, sistemska progresivna skleroza (sklerodermija), poliarteritis nodoza, dermatomiozitis i polimiozitis, reumatoidini artritis, ankilozantni spondilitis, Sjogrenov i Feltyjev sindrom.
II. Degenerativne bolesti zglobova i kičme u koje spadaju osteoartroza, diskartroza i hiperostotska spondiloza.
III. Infekcijski artritisizazvan virusima i bakterijama.-
IV. Postinfekcijski ili reaktivni artritisu koji spadaju reumatska groznica, Reiterov sindrom i druge.
V. Metaboličke i endokrine bolestiu koje se ubrajaju urični i pirofosfatni artritis, hemokromatoza i hipotireoidizam.
VI. Hipersenzibilni artritisu koji se ubrajaju serumska bolest i artritis kao posljedica preosjetljivosti na lijekove.
VII. Artritisi povezani s bolestima drugih sistema koje spada psorijatični artritis, enteropatski artritis (colitis ulceroza, ileitis terminalis), hemofilični artritis i neuropatski artritis.
VIII. Druge reumatske bolesti nepoznatog uzroka:hipertrofična osteoartropatija (primarna i sekundarna), artritis u sakroidozi, intermitentna hidrartroza i agamaglobulinemija.
IX. Vanzglobni reumatizam:tendinitis, tenosinovitis, entezopatija, entezitis, panikulitis, neuritis, burzitis, kapsulitis, fascilitis.
X. Reumatska stanja povezana s bolestima kostiju i hrskavice: osteomalacija, ahondroplazija, Pagetova bolest.
XI. Reumatska stanja u vezi s nasljednim bolestima vezivnog tkiva: hiperlaksitis zglobova, Marfanov sindrom, Ehlers-Danlosov sindrom.
XII. Psihogeni reumatizam.
Pogledajte i nešto pregledniju klasifikaciju artritisa (kao najčećeg oboljenja) predstavljenu dijagramom koji u osnovi odgovara predhodnoj klasifikaciji
Dijagram sa pregledom klasifikacije artritisa
Osnovna klasifikacija reumatskih oboljenja
Reumatska oboljenja možemo podjeliti na:
upalne reumatske bolesti: reumatske groznica, reumatski artritis, psorijatični artritis, ankilozantni spondiloartritis, lupus eritematosus, skleroderma i dr.
degenerativne reumatske bolesti kičme i zglobova: kondroza, osteoartritis (artroza), osteokondroza, spondilitis i spondiloartritis i dr.
Upalni reumatizam
Upalni reumatizam može biti izazvan infekcijom, ozljedama i sl. ali najčešći uzrok jest autoimuna reakcija na vezivno tkivo u zglobovima ili nekim drugim organima.
Degenerativni reumatizam
Degenerativni reumatizam posljedica je staračkih promjena i "dotrajalosti" zglobova - nedostatak glukozamina i kondroitina u staračkoj dobi. Narodni naziv za degenerativni reumatizam jest "okoštavanje".
Degenerativna bolest zglobova, za koju se u Evropi odomaćio naziv artroza iliosteoartroza, dok se u anglosaksonskoj literaturi uglavnom koristi naziv osteoartritis (OA) iako se ne radi o klasičnoj upali, najčešća je zglobna bolest uopšte, a i najčešći uzrok funkcijskog oštećenja lokomotornog sistema..U novije vrijeme termin osteoartritis susreće se sve češće i u domaćoj literaturi.
Najčešće reumatske bolesti:
Artroze 63%
Upalne reumatske bolesti 16%
Fibromialgija 13%
Drugi oblici 8%
Dob u kojoj se pojavljuju reumatske bolesti:
Do 18 godina 1 %
Od 19 do 60 godina 18%
Poslije 60 godina 81%
jump top
Podnožje-Footer-veze-