Header dijagnostika
Navigator DV2

Rehabilitacija

Terapija IC zracima

Infracrvena dubinska toplina liječi i opušta mišiće i tetive, podstiče izgradnju kostiju, uklanja bol, oživljava kožu, reguliše krvni pritisak, podstiče metabolizam, krvotok i srčani mišić, djeluje pozitivno na probavu, na energetske centre, aktivira imunološki sistem i relaksira orhanizam.
Infracrveni zraci podižu tjelesnu temperaturu organizma za 2 do 3 stepena, što pomaže borbi tijela sa patogenim mikroorganizmima i uzročnicima infekcija.
Infracrveno zračenje se često naziva “toplinsko zračenje”, budući da mnogi vjeruju da toplina dolazi od IC zračenja. To je zabluda, pošto sva elektromagnetska zračenja griju površine, koje ga upijaju.
Osnovni izvor infracrvenog zračenja je unutrašnja energija tijela. Unutrašnja energija tijela je posljedica kretanja atoma i molekula od kojih je izgrađeno neko tijelo. Svako tijelo na temperaturi iznad apsolutne nule (0 K) emituje infracrveno zračenje.
Čak i tijela koja smatramo veoma hladnim, kao što je kocka leda, emituju IC talase. Kada neko tijelo nije dovoljno zagrijano (nema određenu temperaturu) da bi emitovalo vidljivu svjetlost, ono emituje najveći dio svoje energije u obliku infracrvenog zračenja. Na primjer, topli radijator ne emituje vidljivu svjetlost, ali emituje IC zračenje koje mi osjećamo kao toplotu.
Infracrvena lampa
Infracrvena lampa koristi infracrveno zračenje u terapijske svrhe. U fizikalnoj medicini ona pripada u termoterapiju.
Terapijski efekat tretmana IC lampom
Terapijski je efekat površinsko zagrijavanje, a kao izvori koriste se sunce i umjetni izvori.
Tretman traje 20 minuta uz zaštitu očiju.
Tri su stepena snage (subjektivna procjena):
- osjećaj topline i ugode
- snošljiv osjećaj
- nepodnošljiv osjećaj
Prednosti i mane korištenja IC terapije
Prednosti:
- korištenje na većim površinama
- terapijski efekat bez direktnog kontakata
- lako uočavanje pretjerane doze
Nedostaci:
- nestabilna pigmentacija
- opekline na koštanim izbočenjima
- isušivanje kože
- poremećen lokalni metabolizam
- osjećaj uznemirenosti
Infracrvena sauna
1981 godine dozvoljena je opšta upotreba kabina za infracrveno toplotno zračenje. Infracrvene kabine su uređaji slični tradicionalnim saunama ili parnim kupatilima.
Kad se ne smije koristiti infracrvena kabina? U slučaju akutnih upala, kod neželjenog aktiviranja hroničnih upala.
Obavezno konsultujte lječnika.
jump top
Podnožje-Footer-veze-