Header dijagnostika
Navigator DV2

Rehabilitacija

Laseroterapija

Lasersko zračenje jedan je od oblika svjetlosne terapije.
Laser označava uređaj koji omogućava da se stvori stimulirana emisija fotona koji dovode do prelaženja elektrona iz orbite u orbitu uz oslobađanje energije.
Pojam je nastao kao akronim od Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation: LASER = pojačanje svjetla pomoću stimulirane energije zračenja.
Šta je to laseroterapija?
Laseroterapija predstavlja metodu primjene lasera u liječenju. Laser je bezbolno sredstvo za liječenje koje ima čitav niz prednosti u odnosu na druge metode liječenja.
Laserska terapija se primjenjuje u mnogim granama medicine: - oftalmologiji (ablacija retine, zaustavljanje krvarenja), - hirurgiji (op. zahvati na parenhimnim organima), - dermatologiji (kozmetika), - stomatologiji (kod brušenje dentina i priprema za plombu), - akupunkturi (po bolnim ili klasičnim tačkama), - neurologiji (neuralgia) Neophodno je poštivati maksimalno dozu zračenja i izbjegavati zračenje iznad endokrinih žlijezda. Kontraindikacija nema, ali su nužne mjere opreza kod: trudnoće, malignih bolesti, tromboza i tromboflebitisa, bolovi nepoznate etiologije, nevusi.
Dejstvo lasera
Laserski snop može da proizvede efekat inhibicije ili stimulacije u lokalnom celularnom području, tako da slabi stimulansi mogu da pobuđuju fiziološku aktivnost, umjereni podstiču, jaki zadržavaju a veoma jaki sprječavaju. Veća gustina izaziva destruktivno dejstvo a manja biostimulativno.
Biološke promjene do kojih dolazi tokom lasero-terapije posledica su ne samo tretiranog efekta lasera, nego i odgovora ''domaćina'' koji se sastoji u promjeni metaboličkih aktivnosti koje traju i do mjesec dana.
Djelovanje lasera zavisi od njegove snage, talasne dužine i frekvencije.
Kod laseroterapije reumatskih bolesti koristi se laser male snage (30-70 mnj) – tzv biostimulativni laser. Najčešće su to poluprovodnički laseri koji zrače u infracrvenoj oblasti (talasna dužina 770, 850, 904 nm) ili u vidljivoj oblasti (635,2 nm).
Načini primjene lasera?
Postoje tri načina primjene terapijskog lasera to su:
primjena laserske sonde na površinu bolne tačke,
primjena u vidu akupunkture – laseroakupunktura i
skeniranjem kada se djeluje na veću površinu.
Tretiranje jedne bolne tačke traje 2-6 minuta a skeniranje veće površine 15-30 minuta.
Ukupna količina energije koja se preda na bolnu tačku zavisi od intenziteta, talasne dužine i frekvencije rada lasera.
Kod kojih reumatskih oboljenja se može koristiti laseroterapija?
Laseroterapija uspješno se primjenjuje kod vanzglobni reumatskih bolesti kao što su: upale tetiva, upale tetivnih ovojnica, sindrom bolnog ramena i bolnog (teniskog) lakta.
Kod upalnih reumatskih bolesti kao što je reumatoidni artritis laserom se djeluje na sitne zglobove šake ili stopala. Veoma dobar efekat se postiže kod liječenja bolnih stanja u mišićima (mijalgije).
Takođe laseroterapija se koristi kao sastavni dio fizikalnog liječenja degenerativnih reumatskih bolesti kičme. Spondiloza kičme predstavlja često degenerativno oboljenje koje najčešće zahvata vratni i krsno-slabinski dio kičme.
Spondiloza vratne kičme se manifestuje bolom u vratu (vratni sindrom) a ponekad bol u vratu prate glavobolja ili širenje bola u gornje ekstremitete. Na krsno-slabinskom dijelu kičme (Lumbalni sindrom) bol se javlja u donjem dijelu kičme a ponekad se bol širi niz nogu-išijas. Kod išijasa laseroterapija se vrši tretiranjem na bolne tačke duž živca. Takođe laser koristimo u liječenju degenerativnih oboljenja na zglobovima koja često zahvataju zglob kuka (Koksartroza) ili koljena (Gonartroza).
U kojim fazama reumatskog oboljenja se vrši laseroterapija?
Laseroterapiju možemo koristiti u akutnoj ili u hroničnoj fazi reumatskog oboljenja. Tretman laserom u akutnoj fazi (prvih 6-8 nedelja od pojave oboljenja) vrši se svakodnevno i dovodi do bržeg i efikasnijeg terapijskog efekta. Kod hronične faze tretman se vrši dva puta nedeljno i potrebno je više nedelja da bi dobili željeni terapijski efekat. Zbog toga za pacijenta je izuzetno važno da se što ranije obrati ljekaru u cilju postavljanja rane dijagnoze i uspješnog liječenja reumatskog oboljenja u akutnoj fazi bolesti.
jump top
Podnožje-Footer-veze-