Header dijagnostika
Navigator DV2

Dijagnostika reume

Liječenje

Operacija kuka

Lijekovima i vježbama je moguće usporiti degenerativne promjene, ali operacija kuka mada najradikalnije, često je i majbolje rješenje posebno kod starijih osoba. Bolovi i ukočenost u zglobu kuka drastično smanjiti kvalitetu života čak toliko da u potpunosti onemogućuju obavljanje najjednostavnijih poslava.
Ugradnja totalne endoproteze kuka (umjetnog zgloba) jedna je od najčešćih i najuspješnijih operacija moderne ortopedije.
Pravovremena operacija i kvalitetan oporavak, će ponovno vratiti pokretljivost i spriječiti dalje slabljenje okolnih mišića.
Pripreme za operaciju kuka
Prije operacije provode se pretrage (krvna slika, urinokultura, EKG, bris ždrijela i nosa, bubrežnih i jetrenih markera), utvrđuje se vrsta i način ugradnje endoproteze. Potrebno je informirati osobu o samom postupku operacije (priprema za dolazak u bolnicu).
Prije operacije poželjno je prilagoditi prostor za olakšano kretanje na štakama. Povišenja za WC školjke, rukohvati u kupaonici i uklanjanje kablova s podova su obavezni.
Priprema prostora je neobično važna jer je stopa padova nakon operacije izrazito velika, posbno kod starijih osoba.
Tok operacije
Operacija zgloba kuka može trajati nekoliko sati, ovisno o pripremi i eventualnoj pojavi komplikacija.
Operacija se vrši pod Operacija se radi pod spinalnom anestezijom, pacijent je budan tokom operacije.
Postupak operacije uključuje rez na mjestu kuka, a zatim će kirurg odvojiti mišiće i masno tkivo koje se nalazi iznad kostiju i zgloba kuka. Operacijski zahvat započinje upravo presijecanjem kože i potkožnog tkiva sa strane kuka.
Potom slijedi otvaranje zgloba te iščašenje glave bedrene kosti iz čašice zdjelice.
Daljnji postupak uključuje rezanje kosti/zgloba, pod određenim uglom, a zatim umetanje endoproteze ili manjih proteza na potrebita mjesta.
Zglob se učvrsti na kost pomoću metalnih šarafa ili posebnog materijala pri zamjeni čitavog zgloba.
Potom se mišićno i masno tkivo se ponovno zatvaraju, dok je moguće ostavljanje drenovnih cjevčica za izvlačenje viška eventualne tekućine. Operacija završava stavljanjem sterilnog prijevoja na ranu, a preko cijele noge namota se elastičan zavoj.
Ugradnja endoproteze kuka je danas rutinski ortopedski zahvat. No, kao i svi drugi operacijski zahvati i ovaj zahvat može biti praćen s određenim komplikacijama.
Prilikom operacije može doći do povećanog gubitka krvi.
Iznimno se mogu javiti krvni ugrušci, odnosno venska tromboza.
Rijetko je moguća i plućna embolija, infekcija nakon ugradnje, ili iščašenje proteze zbog lošeg pozicioniranja proteze ili slabe muskulature.
Oštećenje i ozljede okolnih mišića ili tetiva se rijetko javljaju, no mogu rezultovati smanjenom funkcijom zgloba kuka.
Postoperativni tretman
Najkasnije drugi dan nakon operacije počinje se s ustajanjem i hodanjem, te prilagođenim vježbama kako bi se spriječili krvni ugrušci u operisanoj nozi.
Osoba takođe koristi urinarni kateter nakon operacije, te može ostati u bolnici 3 – 7 dana, zavisno o potrebi.
Prije izlaska, osoba mora savladati korištenje štaka, hodalice ili dr. ortopedskog pomagala, te korištenje istih na ravnim površinama i stepenicama. Teži se samostalnom ustajanju i obavljanju higijene.
Prve tri nedelje nakon operacije potrebana je pomoć familije ili medicinskog osoblja. U sljedeće 2 – 6 nedelje nakon operacije provode se vježbe u skladu s tolerancijom operirane osobe. Postupno se uvode vježbe za jačanje muskulature.
Uobičajeno se preporučuje banjska rehabilitacija 7 nedelja nakon operacije.
jump top
Podnožje-Footer-veze-