Header dijagnostika
Navigator DV2

Rehabilitacija

Uloga fizijatra

Fizioterapija (fizikalna terapija) koristi razne oblike fizičke energije (svetlost, zvuk, magnetizam, elektricitet, toplotnu energiju, mehaničku...) u cilju liječenja oboljenja, povreda i njihovih posljedica. Pri tome se pojedini oblici fizičke energije koriste pojedinačno ili kombinovano, prema potrebi uporedo sa medikamentoznim ili hiruškim lečenjem.
Ko je fizijatar?
Fizijatar je liječnik specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije. Fizijatar je liječnik koji liječi širok raspon medicinskih problema - od bolnog ramena do ozljeda kičmene moždine. Liječi akutnu i hroničnu bol i mišićno-koštane probleme vezane za reumatska oboljenja. Fizijatar liječi teške bolesti lokomotornog sistema koje imaju za posljedicu ograničenja pokretljivosti.
Liječi novorođenčad i djecu s defektima (dječiji rahitis), kao i osobe povređene u saobraćajnim nesrećama, kao i starije osobe sa slomljenim kukom. Fizijatar koordinira dugotrajnim procesima rehabilitacije za pacijente s ozljedama kičme, karcinomom, moždanim udarima i drugim neurološkim bolestima, ozljedama mozga, amputacijama i multiplom sklerozom.
Ukratko, obučen je specijaliziran je za vraćanje izgubljenih funkcija i sposobnosti.
Ko je fizijatarski tehničar?
Neposredna veza između bolesnika i doktora.
Pod njegovim nadzorom pacijent obavlja vježbe koje mu je propisao doktor.
Pasivne i aktivne procedure
Na mjestu aplikacije fizikalnih procedura mijenjaju se bio-fizikalno-hemijski odnosi na lokalnom nivou. Aplikacija fizikalnog agensa lokalno na tijelo je pasivni oblik liječenja. Pasivne fizikalne procedure potpomažu proces oporavka ako se kombiniraju s vježbama.
Formalna fizikalna terapija ima funkciju edukacije bolesnika koji trajno mora nastaviti s programom vježbi.
Fizikalna terapija indicirana je u svim reumatskim bolestima, a i promjenu načina života i stalno vježbanje je standard za sve bolesnike reumatskim oboljenjima.
Terapijske vježbe osnov rehabilitacije
Glavne sastavnice specijaliziranog rehabilitacijskog programa bolesnika s upalnim reumatizmom su procedure fizikalne terapije: medicinske vježbe (kinezoterapija i trakcija), prilagođena fizička aktivnost, procedure termoterapije i elektroterapije, terapija ultarazvukom, balneoterapija i masaža. za više detalja pogledaj topik Terapijske vježbe.
jump top
Podnožje-Footer-veze-