Header dijagnostika
Navigator DV2

Dijagnostika reume

Liječenje

Artroskopija koljena

Artroskopija koljena je minimalno invazivan hirurški zahvat kojim se vrši dijagnostika i operativno liječenje koljena.
Savremena artroskopija počela se izvoditi u kasnim 1960-im godinama, a s vremenom je operacija postala rutinska a oporavak nakon operacije kratak i bezbolan.
Artioskopija se obavlja ako pacijent ne reaguje pozitivno na konzervativnu terapiju (odmaranje koljena, fizikalnu terapiju, stavljanje hladnih obloga te lijekove protiv bolova).
Tok operacije
Prije operacije pacijent dobiva lokalnu ili regionalnu anesteziju, zavisno o procjeni liječnika.
Hirurg kroz maleni rez u širini 1 centimetra uvodi artroskop, instrument s mikrokamerom i svjetlom, u unutrašnjost koljena.
Kamera omogućuje praćenje zahvata na posebnom monitoru. Koljeno se zatim napuni fiziološkom sterilnom otopinom kako bi se povećao njegov volumen što hirurgu daje više prostora.
Kroz drugi maleni rez hirurg uvodi instrumente kojima izvodi operativni zahvat. Kod zahtjevnijih zahvata može biti potreban i treći rez kroz koji se uvode dodatni instrumenti, materijali za zamjenu hrskavice ili zamjenske tetive.
Ovaj operativni zahvat nešto je komplikovaniji od klasičnog hirurškog postupka kojim se otvara cijelo koljeno, ali daje bolje rezultate, manji ožiljak te skraćuje vrijeme oporavka.
Postupak obično traje oko 45 minuta.
Oporavak nakon artroskopije koljena
Nakon operacije postavlja se ortoza koja će imobilizirati koljeno kako bi ono pravilno zacijelilo.
Nekoliko dana nakon operacije može se osjećati bol u operiranom području za koju se koriste klasični analgetici.
Ponekad dolazi do krvarenja u području zgloba i mišićne slabosti. U slučaju krvarenja, potrebno je otići na prematanje zavoja.
Najkasnije tri nedelje nakon operacije potrebnoje započeti sa individualnim kućnim vježbama za jačanje i oporavak muskulature.
6 nedelja nakon operacije preporučuje se banjska terapija.
jump top
Podnožje-Footer-veze-