Header dijagnostika
Navigator DV2

Rehabilitacija

Trakcija

Trakcija (od latinske riječi tractio – istezanje, ekstenzija) je pasivna kinezioterapijska metoda, sastoji se od podizanja pojedinih dijelova tijela primjenom mehaničke sile.
Istezanjem se stvara osjećaj olakšanja, smanjenja pritiska u zglobovima i pršljenima kičme, te dolazi do relaksacije mišića-
Trakcija je neinvazina terapijska metoda istezanja mekih tkiva, međupršljenskih ligamenata i samih pršljenova i efikasna metoda kao i često rješenje neoperativnog pristupa težih slučajeva discus herniae.
Djelovanje trakcije:
Pri trakciji kičme djeluje se različitim silama:
za vratni dio 5-8 kPa,
za lumbalni 12-13 kPa, što dovodi do povećanja intervertebralnog otvora za 1-2 mm.
Time se deblokiraju intervertebralni zglobovi i istežu ligamenti.
Moguć je i pozitivan učinak nastalog negativnog pritisaka u intervertebralnom prostoru (repozicija nucleus pulposus-a)
Prije primjene ove vrste terapije neophodna je detaljna anamneza i pregled da bi se odredilo da li je ovo odgovarajuća metoda lječenja. Uobičajeno se radi određena radiološka dijagnostika (RTG ili MRI).
Indikacije:
- hipomobolnost zgloba
- degenerativna bolest zgloba sa suženjem prostora
- diskoradikularni konflikt
- diskogena bol sa spazmom paravertebralne muskulature
Vrste trakcije:
1. Kontinuirana (nekoliko sati dnevno u trajanju od 10-14 dana)
2. Intermitentna (ritmičko istezanje u kratkom vremenskom razmaku)
3. Harmonična
4. Vertikalna
5. Horizontalna
6. Manualna ili pomoću aparata
Elemente doziranja čine veličina trakcione sile i trajanje procedure.
Trakciona sila zavisi od toga da li je bolni sindrom akutan ili hroničan. Kod akutnog sindroma se primenjuje mala sila, kod hroničnog veća. Trajanje procedure je različito i zavisi od vrste trakcije i primjenjene sile.
Trajna ekstenzija na krevetu primenjuje se sa malom silom i može da traje nekoliko časova. Lječenje se sastoji od 10 do 20 procedura.
Trakcija vrata masažom i pomoću aparata
Vježbe trakcije za kuk i koljena
Vježbe trakcije za ruke i ramena
Spinalna dekompresijska terapija-vrsta spinalne trakcije-
jump top
Podnožje-Footer-veze-