Header dijagnostika
Navigator DV2

Rehabilitacija

Balneoterapija

lat. balneum - „kupanje“
Balneoterapija je liječenje primjenom mineralne vode.
Vode koje omogućavaju primjenu balneoterapije su vode temperature preko 20oC, sadržavaju više od 1 g/l otopljenih čvrstih materija, ili imaju male količine materija s jakim fiziološkim djelovanjem.
Kulturu opuštanja i ublažavanja raznih bolesti termalnom vodom prvi su masovno primjenjivali stari Rimljani i ona se održala sve do danas.
Ljekovite banje
Uobičajeno je da se ovakav tretman naziva ljekovitim banjama, odnosno kupkama.
Najčešće vrste ljekovitih voda, odnosno kupki:
-sumporna kupka
-slana kupka
-morska kupka
-jodna kupka
-radioaktivna kupka
-kupka bogata CO2
-juvenilne vode, pregrijanom vodenom parom, koja potiče od magme
-fosilne vode ili naftna kupka
-vadozne vode koje nastaju od oborinskih voda
Mehanizam balneoterapije
Balneoterapija predstavlja kompleks nadražaja organizma bolesnika prirodnim faktorima.
Odgovor organizma je reaktivni proces koji on ispoljava u fazama.
Reaktivni proces u organizmu nakon balneoterapije, se ne završava na efektornom aparatu, već produžava svoje trajanje nakon završetka djelovanja prirodnog faktora, u koji se sukcesivno uključuju pojedini funkcionalni sistemi organizma, do ćelijskog i molekularnog nivoa.
Ovaj složeni kompleks reakcija organizma započinje nakon primarnog kontakta balneofaktora sa nervnim i drugim ćelijskim strukturama u tkivima i organima na površini organizma. U ćelijama ovih organa se odvijaju lokalni biohemijski procesi koji pretvaraju energiju prirodnih faktora u nervni proces.
Sve hidroterapijske procedure mogu se podeliti na lokalne i opšte, tu se ubrajaju kupke, tuševi, vežbe u vodi i hidromasaža.
Načini korištenja mineralnih voda
Razlikujemo nekoliko načina korištenja mineralnih voda:
Kupke: uranjanjem tijela ili dijela tijela; koriste se u kadama. Razlikujemo potemperaturi indiferentne (34-36 oC) i hipertermalne (40-42 oC). Osim djelovanjatermalne vode, ostvaruje se i djelovanje mikroklime i opuštaju_ i efekat. Postojipozitivan efekat uzgona, topline, otpora vode i hidrostatskog pritisaka.
Pijenje: najčešće ujutru natašte, ili nakon obroka
Inhaliranje: udisanje isparenja, ili aerosol
Kao posebnu kategoriju izdvajamo ljekovita blata – Peloide.
Ljekovita blata – mogu biti mineralni, organski i limani, a koriste se u obliku kupke ili obloga. Sastoje se od organskih tvari sitnozrnaste strukture i peloidnog karaktera.
Prilikom upotrebe može se pojaviti i tzv. balneoška reakcija. Pojavljuje se 3. – 6. dana liječnja. Karakteriše je umor, nesanica, pogoršanjem reumatskih tegoba i simptoma, osipom, depresijom, povišenom temperaturom.
Balneoreakcija je dokaz djelovanja određene mineralne vode i reaktivnosti bolesnika prema toj vodi.
Faze balneoterapije
Balneoterapija kod reumatskih bolesti, a posebno u njihovoj zapaljenskoj fazi, provodi se postupno, obično u tri etape (faze):
Faza poštede; traje prvih nekoliko dana liječenja (1-5 dana), kada su sve procedure kraćeg trajanja i slabijeg intenziteta, odnosno balneoterapijska doza treba da bude poštedna (temperatura vode maksimalno 35-36 °C, koncentracija mineralnih materija niža a dejstvu procedura izlaže se manja površina tijela).
Faza pune balneoterapijske doze; koja traje (5-7-15 dana, u zavisnosti od ukupne dužine trajanja balneoterapijskog tretmana, u kojoj se primjenjuje puna balneoterapijska doza lečenja.
Faza konsolidacije ili završna etapa koju karakteriše smanjenje svih elemenata balneoterapijske doze, kako bi se bolesnik pripremio za povratak u sredinu iz koje je došao.
Pored terapeutskih efekata balneoterapija pomaže jer rezultuje psihofizičkimm opuštanjem i relaksacijom posebno jer u sebe obično uključuje i promjenu klime i dijetetski režim ishrane te aktivni i pasivni psihofizički odmor.
Danas sve veći broj ljudi uživa u balneoterapiji u svojim kućama koje su opremili potrebnim sistemima i mineralnim vodama.
jump top
Podnožje-Footer-veze-