Header dijagnostika
Navigator DV2

Liječenje

Hirurški zahvati

Invazivnim metodama liječenja u šta spadaju hiruške intervencije pristupa se kad su iscrpljene sve netode neinvazivnog liječenja.
Hronična bol

Artroplastika ili totalna zamjena zglobova

Hirurško liječenje može biti indikovano kod pacijenata sa teško oštećenim zglobovima. Od hirurških zahvata rade se artroplastika ili totalna zamjena zglobova, a najuspješnije su procedure na velikim zglobovima: koljena, kukovi, stopala i ramena.

Minimalno invazione metode

Posljednjih godina razvijene su minimalno invazivne metode kako bi se očuvali živci i mišići, što je glavni nedostatak klasičnih operacija.
Minimalno invazivne metode su zasnovane na upotreni laserskih zraka i endoskopskim metodama kod kojih se instrumentom ulazi kroz otvor između pršljenova i odstranjuje ispupčeni dio diska koji pritišće spinalni korijen. Oštećenje okolnih struktura je malo, nema nestabilnosti, a održana je funkcija.
jump top