Header dijagnostika
Navigator DV2

Lijekovi i liječenje reumatska oboljenja

Moguće je izvršiti klasifikaciju lijekova i liječenja u nekoliko kategorija.
Određivanje terapije i doziranje prepustite specijalistima
Ovdje data klasifikacija nije opšteprihvaćena metodologija, već samo popularan pregled koji vam daje uvid u različite forme liječenja.
Nestereoidni antiinflamatorni lijekovi (NSAIL)
NSAIL obuhvataju raznovrsne agense koji poseduju različite hemijske strukture. Većina ovih lijekova ima tri glavne efekata:
- modifikaciju inflamatorne reakcije; analgetički efekat
– ublažavanje izvjesnih vrsta bolova i antipiretički efekat
– sniženje povišene tjelesne temperature.
Uopšteno, svi pomenuti efekti ovih lekova u vezi su sa primarnim inhibitornim dejstvom na arahidonsku ciklooksigenazu i time inhibiciju produkcije prostaglandina i tromboksana, iako se izvesni aspekti dejstva mogu ostvariti i različitim mehanizmima; takođe neki od lekova ispoljavaju i druga dejstva osim onih koja se odnose na zapaljenski proces.
Preporučuju se kod pacijenata sa povećanim rizikom od razvoja nuspojava gornjeg dijela GI trakta, osobama starijim od 65 godina, pacijentima sa anamnezom ulkusne bolesti, osobama koji primaju kortikosteroide ili antikoagulanse.
Najčešće korišteni nesteroidni antireumatici:
ibuprofen: 2-3 x 400-600 mg/dan, max. 2-4 g/dan,
diklofenak: 2-3 x 50 mg/dan per os, rektalno: 1-2 x 50 mg/dan,
ketoprofen: 100-200 mg/dan u 2-3 pojedinačne doze, max. 300 mg/dan,
nimesulid: 2 x 100 mg/dan per os,
piroksikam: 2 x 20mg/dan per os,
meloksikam: 2 x 7,5 mg/dan per os,
tenoksikam: 2 x 20 mg/dan per os.
Moguće kontraindikacije: dispepsija, dijareja/opstipacija, mučnina i povraćanje,a u nekim slučajevima krvarenje iz želuca i ulceracije, osip, urtikarija, fotosenzitivne reakcije, akutna bubrežna insuficijencija, analgetska nefropastija (kod hrončne upotrebe), poremećaji koštne srži i jetre.
Antireumatici koji mijenjaju tok bolesti
DMARD - Disease Modifaying Anthireumatic Drugs
Nesteroidni antireumatici pripadaju različitim hemijskim skupinama. Većinom su derivati slabih kiselina. Možemo ih grubo podijeliti na derivate octene kiseline i srodne spojeve i koksibe. Apsorbiraju se gotovo u potpunosti iz gastrointestinalnog (GI) trakta, metaboliziraju u jetri i uglavnom izlučuju kroz bubrege. Djelovanje im je zasnovano na sprječavanju sinteze prostaglandina.
Lijekovi iz ove grupe (metotreksat, soli zlata, D-penicilamin, sulfasalazin, leflunomid, anakinra i dr.) ispoljavaju minimalne direktne nespecifične antiiflamatorne i analgetske efekte, te se i u toku njihove primjene preporučuje upotreba NSAIL.
Kliničko poboljšanje davanjem ovih lijekova je odloženo na nekoliko nedelja ili mjeseci. Osim kliničkog poboljšanja dolazi i do poboljšanja seroloških pokazatelja aktivnosti bolesti, a često se smanjuje i titar RF, SE i CRP. Ima podataka da ovi lijekovi koče napredovanje koštanih erozija ili olakšavaju njihovu reparaciju.
Leflunomide je pokazao smanjenje progresije oštećenja zglobova i prevenirao pojavu novih oštećenja kod 80% pacijenata u dvogodišnjem periodu, što je dokazano serijom RTG snimaka.
Da bi efekti upotrebe bili optimalni, mora se voditi računa o individualnoj podnošljivosti lijeka i njegovoj djelotvornosti. Posebno treba obratiti pažnju na stadij bolesti i varijabilnosti patofiziološkog procesa i načina doziranja i vremena uzimanja lijeka.
Kontraindikacije
Zavisno od oblika inhibicije prostaglandina razvijaju se i različite nuspojave, a zbog značajne uloge prostaglandina u fiziološkim funkcijama one su mnogobrojne.
Nuspojave su najčešće probavne, bubrežne koje se češće pojavljuju uz već postojeću bubrežnu bolest, jetreno oštećenje, poremećaj u krvnoj slici (trombocitopenija, anemija, agranulocitoza), zatim osipi, bronhospazam, glavobolje, vrtoglavice, glavobolja, pospanost, poremećaj vida što zahtijeva oprez pri primjeni NSAR kod bolesnika s bolestima središnjeg živčanog sustava. Posljednjih godina sve više se pridaje pažnja spoznajama o povezanosti uzimanja NSAR-eva s rizikom pojave kardiovaskularnih nuspojava.
Kortikosteoridi
Kortikosteroidi su steroidni hormoni koje proizvodi kora nadbubrežne žlijezde i imaju brojne fiziološke funkcije. Danas su razvijeni sintetski derivati prirodnih kortikosteroida kojima su neke farmakološke osobine pojačane, a druge potisnute.
Kortikosteroidi su lijekovi koji se primjenjuju na mnoge grane medicine. Posebno se koriste u liječenju bolesti za koje nema etiološki djelotvornog lijeka.
Način primjene
-Topički steroidi - za topikalnu primjenu na koži, očima i mukoznim membranama.
-Inhalacijski steroidi - za tretiranje nosne sluznice, sinusa, bronhija i pluća.
-Oralne formulacije
-Sistemske formulacije - dostupne kao injekcije za intravenoznu i parenteralnu upotrebu.
Ovi lijekovi se koriste kao simptomatska terapija reumatoidnog artritisa.
Preporučuju se male doze prednizona ( 7,5 mg/dan) kao korisna terapija za kontrolu simptoma bolesti.
Male doze kortikosteroida mogu usporiti napredovanje koštanih erozija. Kod težih oblika može se primijeniti mjesečna puls-terapija visokim dozama kortikosteroida, koja može ubrzati odgovor na započeto liječenje lijekovima koji mijenjaju tok bolesti.
Nuspojave i kontraindikacije
Dugoročna primjena kortikosteroida može dovesti do više ozbiljnih nuspojava, na primjer: hiperglikemija, otpornost na inzulin, diabetes mellitus, osteoporoza, strah, depresija, gastritis, kolitis, hipertenzija, infarkt, erektivna disfunkcija, hipogonadizam, hipotiroidizam, amenoreja, retinopatija, te brojne druge nuspojave.
Biološki lijekovi
Agensi koji neutralipu TNF-α (Faktor Tumorske Nekroze-alfa) vidi Novi lijekovi
Odnedavno su dostupni biološki agensi koji vezuju i neutrališu TNF-α(etanercept,infliksimab).
Kliničke studije su dokazale da je primjena ovih lijekova efikasna u kontroli reumatoidnog artritisa kod pacijenata koji su neuspješno liječeni lijekovima koji mijenjaju tok bolesti (DMARD).
Iako su ovi lijekovi efikasni u kontroli simptoma i znakova bolesti, nije dokazan njihov uticaj na napredovanje koštanih erozija.
Tretman bez medikamenata
Ovaj tretman u sebe uključuje:
•Fizikalnu terapija,
•Radnu-Okupacionu terapija,
•Razne forme prevencije (izmjena stila života i načina prehrane), odnosno:
•Edukaciju pacijenata o promjeni stila života.
Ako bolujete od reumatskih bolesti (kao i bilo koje druge bolesti uostalom), najbolji način je da se strogo pridržavate i koristite lijekova i terapije koje vam je preporučio ljekar.
Hirurške metode
Postoje različiti terapijski protokoli kod liječenje pojedinih hroničnih reumatskih sindroma. Svi oni imaju zajednički opšti pristup. On podrazumjeva postupnost tako da se kreće od tretmana bez medikamenata, preko NSAIL i DMARD lijekova, koji imaju manje nusefekata i jeftiniji su prema agresivnijem liječenju kortikosteoridima i skupljem biološkom lijekovima.
Obično kad su sva sredstva iscrpljena pristupa se hirurškim sredstvima.
jump top
Podnožje-Footer-veze-