Header dijagnostika
Navigator DV2

Rehabilitacija

Talasoterapija

od grčke riječi thalassa = more
Talasoterapija je primjena fizičkih i hemijskih faktora mora i primorja u liječenju i rehabilitaciji. Morska voda poboljšava cirkulaciju i izmjenu tvari u organizmu. Nadoknađuje gubitak minerala uzrokovan lošom prehranom i stresom.
Morska klima
Tri kompleksa omogućuju talsoterapijsko liječenje. Aerosolski kompleks sadrži u zraku aerosole borovih šuma, lavande, četinjače, joda, fluora, natrijeva klorida. Djelovanje temperature zraka, brzine vjetra, vlažnosti i toplinsko zračenje Sunca čini termičko-higrički kompleks. Treći kompleks je aktinički kompleks koji obuhvata zračenja koja dolaze od Sunca i imaju veći efekat zbog refleksije zraka od površine mora.
Elementi talasoterapije
Najvažniji standardni elementi talasoterapije su hidroterapija, masaža pritiskom, elektrofizioterapija, kupke u morskoj vodi, pakunzi s algama i blatom, posebna tuširanja, inhalacije aerosolom i vodena gimnastika.
Značajan je uticaj i kompletne morske klime, tako da se sem kupki primjenjuju i šetnje i vježbe disanja. Djelovanje je nespecifično podražajno zbog:
termičko-hidrološkog kompleksa – temperature zraka, vlažnosti, brzine vjetra, topline
sunčeve energije
aktinički kompleks – zračenje sunca
aerosolski kompleks – čist vazduh bez alergena, prisutnost eteričnih ulja, NaCl, fluorida i joda.
Tretmani u talasoterapiji
Po sastavu je morska voda slična ljudskoj krvnoj plazmi i apsorbuje se u ljudski organizam, jer se tokom boravka u vodi otvaraju pore. Živi mikroorganizmi i minerali u morskoj vodi imaju antibiotski i antibakterijski efekat te posredno utiču i na poboljšanje i jačanje imuniteta.
Tretmani u talasoterapiji uključuju obloge i kupke s algama, umatanje u morske trave, vruće kupke s morskom vodom, inhalacije morskim zrakom, podvodne masaže i tuševe.
jump top
Podnožje-Footer-veze-