Header dijagnostika
Navigator DV2

Rehabilitacija

Kinezoterapija (Kineziterapija)

Kinezoterapija je vrsta fizikalne terapije koja koristi pokret tj. vježbu u svrhu liječenja i prevencije bolesti.
Sinonimi: terapijska gimnastika, medicinska gimnastika, liječenje pokretom. Ponekad se sve fizijatrijske metode fizikalne medicine obuhvataju ovim pojmom.
Korijen vuče od grčkih riječi kinesis - kretanje i therapeio - zdravlje.
Mada su Kinezi i Indusi koristili korektivne vježbe daleko ranije, ocem kineziologije se smatra Aristotel, koji je putem geometrijske analize pokreta izučavao akciju muskulature. Osnove moderne kineziterapije postavio je Benjamin Duchne u svojoj knjizi “Fiziologija pokreta”. Ustanovljen je osnovni cilj kineziterapije, a to je da se putem različitih kinezioloških modela i operatora dovede do poboljšanja zdravlja.
Kineziterapija se koristi za prevenciju oboljenja lokomotornog aparata te liječenju kontaktura zglobova nakon operativnih ili degenerativnih promjena.
Terapija pokretom ima jako dobre efekte kod raznih oboljenje kičmenog stuba te povećenja elastičnosti i tonusa muskulature. Kinezoterapija se primjenjuje i kao dio rehabilitacije kod gastro-intestinalnog sistema, kardio-vaskularnog sistema, respiratornog sistema, centralnog i perifernog nervnog sistema.
Osnovni ciljevi vježbi:
- uspostavljanje, održavanje i povećavanje opsega pokreta
- korekcija položaja (dijelova) tijela
- održavanje i povećavanje mišićne snage
- povećavanje izdržljivosti
- razvijanje i poboljšanje koordinacije pokreta
- povećanje brzine pokreta
- prevencija i korekcija deformiteta
Očigledno, svi ovi ciljevi bi se mogli svesti na jedan: povećanje lokomotornih mogućnosti fizičkim vježbama uz poboljšanje funkcija respiratornog i kardiovaskultornog sistema.
Za uspješno sprovođenje različitih vježbi u okviru kineziterapije potreban je nadzor i stručna pomoć fizioterapeuta.
Vježbe koje se obavljaju mogu biti aktivne (zahtevaju voljnu mišićnu aktivnost) i pasivne (kod bolesnika kod kojih nije moguće izvođenje aktivnih pokreta).
Osnovna primjena kineziterapije jeste u sklopu rehabilitacije i liječenja ortopedskih i reumatoloških bolesti.
Vježbe za kičmu, ramena, kukove i koljena predstavljaju osnovne grupe vježbi u kinezoterapiji.
Neke od vježbi kinezoterapije.
Vježbe se obavezno izvode pod nadzorom stručnog fizioterapeuta, sa promjenom opterećenja u zavisnosti od oboljenja i napretka.
Set vježbi za kuk i koljena
jump top
Podnožje-Footer-veze-