Header dijagnostika
12.05.2021.

Reuma i mi portal Živjeti sa reumom Antireuma.com

mojTim

Ukucajte pojam koji tražite i dobićete spisak topika na sajtu Antireuma koji ga sadrže.

Navigator DV2

Rehabilitacija

Radna terapija

Na prvom je mjestu terapija, rad je sredstvo.
Terapija radom, kao dio rehabilitacionog programa, obuhvata "sve manuelne, kreativne, rekreativne, edukativne i ostale aktivnosti s ciljem da bi se kod pacijenta postigla određena fizička funkcija ili određeni mentalni stav". Ovo je definicija Međunarodnog udruženja radnih terapeuta (ergoterapeuta).
Okupacijska terapija
Rad je okupacijska terapija – prije svega služi kao osnov borbe protiv hospitalizma., a predstavlja mentalni stav koji omogućava da bolesnik lakše prihvati svoje stanje.
Slijedeća po važnosti je rekreacijska radna terapija. Bolest i smanjena sposobnost, pogotovo ako je vezana za duži boravak u bolnici ostavlja negativne psihičke posljedice. Da bi te oboljele ljude oraspoložili i podigli im samopouzdanje, upotrebljavamo vrlo jednostavne tehnike u okviru radne terapije. One moraju biti takve da bolesnika zabavljaju, odrvaćaju pažnju od bolesti i ispune slobodno vrijeme.
Uloga predprofesionalne radne terapije je da na osnovu preostalih sposobnosti bolesnika i njegovih navika pokuša odabrati buduću profesiju i da ga se kroz određene procedure u radnoj terapiji usmjerava prema toj profesiji.
Radni terapeut je fizikalni terapeut, koji zna primijeniti tehnike rada za određenu skupinu bolesnika.
U terapiji radom primjenjuju se uvježbavaju aktivnosti dnevnog života, profesionalne, kreativne i intelektualne aktivnosti, primenjuje se pedagoški rad.
Na primjer: održavanje higijene okoline, tkanje, pletenje, crtanje i dr. Takođe se primjenjuju neke rekreativne aktivnosti, kao što su: igre, slušanje radija, gledanje TV-a, itd.
Okupaciona radna terapija je nespecifična injezin primarni cilj psihički uticaj – skretanje pažnja bolesnika sa bolesti. Terapija dejluje na ličnost i uspostavlja pozivan stav prema sebi, okolini, društvu i radu i rješava pacijenta negativne motivacije, tako da ga osposobljava za samostalan život.
Radna terapija se izvodi u bolesničkoj sobi ili u posebnim prostorijama, individualno ili grupno.
Program radne terapije se prilagođava, u skladu sa promjenom stanja bolesnika.
Različite metode i pomagala u radnoj terapiji
Aktivnosti svakodnevnog života (ASŽ) i Instrumentalne aktivnosti svakodnevnog života (I-ASŽ) obuhvataju samonjegu, funkcionalnu mobilnost, funkcionalnu komunikaciju, život u zajednici koje omogućavaju da postigne nezvisnost bez ili uz što manju pomoć drugih lica.
Uloga radnog terapeuta je da procijeni ASŽ i I-ASŽ te da odredi probleme u ovim oblastima koji utiču i ograničavaju samostalnost osobe i da treningom poveća sposobnosti i samostalnosti osobe.
Bakon obuke oboljeli treba da nastavi svakodnevno samostalno da vježba.
Osnovna uloga radnog terapeuta je obuka i upućivanje pacijenta u svakodnevni život, koji podrazumjeva vježbe i ispravno ponašanje koje je naučio.
jump top
Podnožje-Footer-veze-