Header dijagnostika
Navigator DV2

Rehabilitacija

Radna terapija

Na prvom je mjestu terapija, rad je sredstvo.
Terapija radom, kao dio rehabilitacionog programa, obuhvata "sve manuelne, kreativne, rekreativne, edukativne i ostale aktivnosti s ciljem da bi se kod pacijenta postigla određena fizička funkcija ili određeni mentalni stav". Ovo je definicija Međunarodnog udruženja radnih terapeuta (ergoterapeuta).
Okupacijska terapija
Rad je okupacijska terapija – prije svega služi kao osnov borbe protiv hospitalizma., a predstavlja mentalni stav koji omogućava da bolesnik lakše prihvati svoje stanje.
Slijedeća po važnosti je rekreacijska radna terapija. Bolest i smanjena sposobnost, pogotovo ako je vezana za duži boravak u bolnici ostavlja negativne psihičke posljedice. Da bi te oboljele ljude oraspoložili i podigli im samopouzdanje, upotrebljavamo vrlo jednostavne tehnike u okviru radne terapije. One moraju biti takve da bolesnika zabavljaju, odrvaćaju pažnju od bolesti i ispune slobodno vrijeme.
Uloga predprofesionalne radne terapije je da na osnovu preostalih sposobnosti bolesnika i njegovih navika pokuša odabrati buduću profesiju i da ga se kroz određene procedure u radnoj terapiji usmjerava prema toj profesiji.
Radni terapeut je fizikalni terapeut, koji zna primijeniti tehnike rada za određenu skupinu bolesnika.
U terapiji radom primjenjuju se uvježbavaju aktivnosti dnevnog života, profesionalne, kreativne i intelektualne aktivnosti, primenjuje se pedagoški rad.
Na primjer: održavanje higijene okoline, tkanje, pletenje, crtanje i dr. Takođe se primjenjuju neke rekreativne aktivnosti, kao što su: igre, slušanje radija, gledanje TV-a, itd.
Okupaciona radna terapija je nespecifična injezin primarni cilj psihički uticaj – skretanje pažnja bolesnika sa bolesti. Terapija dejluje na ličnost i uspostavlja pozivan stav prema sebi, okolini, društvu i radu i rješava pacijenta negativne motivacije, tako da ga osposobljava za samostalan život.
Radna terapija se izvodi u bolesničkoj sobi ili u posebnim prostorijama, individualno ili grupno.
Program radne terapije se prilagođava, u skladu sa promjenom stanja bolesnika.
Različite metode i pomagala u radnoj terapiji
Aktivnosti svakodnevnog života (ASŽ) i Instrumentalne aktivnosti svakodnevnog života (I-ASŽ) obuhvataju samonjegu, funkcionalnu mobilnost, funkcionalnu komunikaciju, život u zajednici koje omogućavaju da postigne nezvisnost bez ili uz što manju pomoć drugih lica.
Uloga radnog terapeuta je da procijeni ASŽ i I-ASŽ te da odredi probleme u ovim oblastima koji utiču i ograničavaju samostalnost osobe i da treningom poveća sposobnosti i samostalnosti osobe.
Bakon obuke oboljeli treba da nastavi svakodnevno samostalno da vježba.
Osnovna uloga radnog terapeuta je obuka i upućivanje pacijenta u svakodnevni život, koji podrazumjeva vježbe i ispravno ponašanje koje je naučio.
jump top
Podnožje-Footer-veze-